Programın Çıktıları

Programın Çıktıları

Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı'nı tamamlayanlar, mezuniyet aşamasında aşağıda belirtilen kazanımlara sahip olur.

Bilgi ve Anlama
 •  Matematik (cebir, diferansiyel, integral ve olasılık), fen bilimleri (fizik ve kimya) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama ve benzetim) temellerini kavrama,
 • Matematik, fen ve temel mühendislik bilgilerini biyomedikal mühendisliği problemlerine uygulama yeteneği,
 • Çağımızın ihtiyaç ve sorunlarını tanıma, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini değerlendirebilme, 
 • Mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrama, 
Zihinsel Beceriler 
 • Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama yeteneği, 
 •  Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme yeteneği, 
 •  Biyomedikal mühendisliği sistem bileşenlerini istekleri karşılayacak şekilde tasarlama ve entegre etme yeteneği, Genel Beceriler 
 •  Bireysel sorumluluk alabilme ve takım içerisinde çalışabilme yeteneği, 
 • Bilgi ve görüşlerini, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin olarak aktarabilme yeteneği, 
 •  Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanıma ve bu eğitime katılma yönelimi,
 Pratik Beceriler 
 • Biyomedikal mühendisliği uygulamaları için gereken donanım ve yazılım tabanlı modelleme, benzetim, tasarım ve iletişim araçlarını kullanma yeteneği.

İlgili Dosyalar