Duyurular

Paylaş

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

Başvuru ve değerlendirme takvimi
Son Başvuru:  30 Ocak 2015
Sonuçların Açıklanması: 06 Şubat 2015
Kayıt: 09-12 Şubat 2015

Başvuru İçin Gerekli Belgeler.
1- Başvuru Dilekçesi
2- Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
3- Öğrenci Belgesi (Aslı)
4- Ders İçerikleri (onaylı örneği)
5- Disiplin cezası alıp/almadığına ilişkin belge. (Aslı)
6 -YGS/LYS Sonuç Belgesi
7- Ek Madde 1 den daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge (Aslı)