Duyurular

Paylaş

Trafikteki Öfke 'Düşmanca Cinsiyetçilik'le İfade Ediliyor

Işık Üniversitesi'nden üç öğrencinin yaptığı araştırma sonucunda hazırladıkları makale, trafikteki öfkenin ifadesinin 'düşmanca cinsiyetçilik'le ilgisini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre; öfkenin trafikte sözle, bedenle ve araçla ifade edilmesiyle, 'düşmanca cinsiyetçilik' arasında anlamlı bir bağ var.

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencileri Cansunur Akşar, Tansu Alavcı ve Mahire Ehil Tekin'in, Öğretim Görevlisi Burcu Tekeş'in sorumluluğunda yazdıkları makale, ilginç veriler ortaya koydu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) yayıncısı olduğu hakemli akademik dergi TUAD'da (Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi) yayımlanma başarısı elde eden makale, hemen her gün tanık olduğumuz trafikteki öfkeyi ve bu öfkenin ifadesini, 'düşmanca cinsiyetçilik' bağlamında ele alıyor.

Verilerin, Sürücü Öfke Ölçeği, Sürücü Öfke İfade Envanteri, Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği ve kişisel bilgi formu gibi araçlarla toplandığı araştırmada; cinsiyetçiliğin iki formu olan Düşmanca Cinsiyetçilik ve Korumacı Cinsiyetçilik bağlamında trafikte kendini gösteren ayrımcılık ve sürücü öfkesi ve bu öfkenin ifadesi üzerinde etkisi ele alındı.    

Sürücülerin cinsiyetçilik düzeylerinin, sürücü öfke ve öfke ifadesi ile ilişkisinin incelenmesini amaçlayan çalışma, 18-54 yaş aralığındaki 27'si kadın 132'si erkek toplam 159 katılımcıyla gerçekleştirildi. Çalışma 'düşmanca cinsiyetçilik'le trafikte öfkenin sözel, bedenle ve araçla ifadeleri ile pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya koydu. Makaleye göre; trafik ortamında öfkelenme ve bu öfkeyi ifade etme şekli, sürücülerin cinsiyetçi tutumlarına göre değişiklik gösteriyor.

Yine makaleye temel teşkil eden araştırmanın analiz sonuçları; erkeklerin düşmanca cinsiyetçilik düzeylerinin, kadınların düşmanca cinsiyetçilik düzeylerinden anlamlı bir şekilde yüksek olduğunu ortaya koydu. Örneğin karşı sürücünün saygısızca davranmasına; erkeklerin, kadınlardan daha fazla öfkelendikleri bulgulandı. Makalede bu bulgunun, düşmanca cinsiyetçiliği yüksek bireylerin daha fazla sürücü öfkesi deneyimledikleri ve trafikte daha az toleranslı olma eğiliminde oldukları, düşmanca cinsiyetçiliğin kadınlardan ziyade daha çok erkekler tarafından paylaşıldığı ve erkek sürücülerin kadınlara oranla trafikte daha öfkeli ve saldırgan oldukları bulguları ile tutarlı olduğu belirtildi.

İlgili Dosyalar