Etkinlikler

Paylaş

Ortadoğu'daki İstikrarsızlığın Türkiye'ye Yansımaları Işık Üniversitesi'nde Ele Alındı

'Ortadoğu'da İstikrarsızlık, Göç Hareketleri ve Türkiye'ye Yansımaları' başlıklı konferans Işık Üniversitesi'nde gerçekleşti. Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen konferansta uluslararası göç, Türkiye'de yaşayan mülteciler ve sığınma hakkı gibi konular ele alındı.

Suriye'liler 'Geçici Korunan' Statüsünde

'Ortadoğu İstikrarsızlığının Yol Açtığı Bireysel ve Kitlesel Göçlerle Türkiye'ye Gelenlerin Hukuki Statüsü' konusunda Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof. Dr. Nuray Ekşi, konuşmasında korunma amacıyla Türkiye'ye gelen yabancıların hukuki statüsüne ilişkin bilgiler verdi. Mülteci kavramının medya ve siyasette yanlış kullanıldığına dikkat çeken Ekşi, mülteci, şartlı mülteci, ikincil korunan ve geçici korunan şeklinde dört farklı statü olduğunu ve Suriye'deki savaş yüzünden Türkiye'ye gelen insanların geçici korunan statüsünde olduğunu aktardı. Ekşi, 2013 yılında kabul edilen 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatının kuruluşuna dair gelişmeleri paylaştı.

Pasaport Sorulması Açık Kapı Politikasını Sona Erdirdi

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Mülteci Hakları Koordinatörü Volkan Görendağ, 'Türkiye'deki Geçici Koruma Rejimi, Şengal Mültecileri ve Suriyelilerin Durumu' hakkında bilgi verdi. Görendağ, Türkiye'nin açık kapı politikasının olumlu olduğunu ancak Suriye krizinin başında alınan göç sorununu özkaynaklarla çözülmesi kararının Türkiye'yi zorladığını belirtti. Son dönemde sınırda pasaport sorulmasının açık kapı politikasını fiilen sona erdirdiği ve kapıları kapattığını vurgulayan Görendağ, Suriyeliler'in çalışabilmesi için hükümetin henüz bir karar almadığının da altını çizdi.

Yüksek Kiralar Mağdur Ediyor

Suriyeliler'in kitlesel olarak yerleştiği kentlerde hastanelerin yetersiz kaldığını ve kiraların ev sahiplerindan kaynaklı arttığını vurgulayan Görendağ bu sorunlardan Suriyeliler'in sorumlu tutulmasının savaştan kaçan ve zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi veren insanları bir kez daha mağdur ettiğini söyledi. Görendağ Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'ye sığınan Suriyeliler'in maruz kaldığı insan hakları ihlalleri ve ihlal risklerine dair raporundan örnekler verdi.

İlgili Dosyalar