Etkinlikler

Paylaş

Işık Üniversitesi'nde "Çocuk ve Travma" Sempozyumu gerçekleştirildi

Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü Oditoryumunda Işık Üniversitesi Psikoloji Kulübü ve PÖMYAP (Psikoloji Öğrencileri Meslek Yasası Platformu) işbirliğiyle "Çocuk ve Travma" konulu sempozyum düzenlendi.

Sempozyumun açılış konuşmalarını Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gülden Güvenç ve PÖMYAP Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altun yaptı. Açılış konuşmalarının ardından gün içinde sırasıyla 5 oturum gerçekleşti. İstanbul Üniversitesinden Dr. Duygu Akyüz'ün konuşmacı olarak katıldığı ilk oturumun konusu, "Çocuklarda Ebeveyn Evlilik Çatışması Algısı" idi. Akyüz, yaptığı görsel sunumla desteklediği konuşmasında ebeveynlerin evliliklerinde yaşadığı sorunlara bağlı sergiledikleri davranışların çocukların iç dünyası ve algılarında yarattığı travmalara değindi.

İkinci oturumun konusu, "Göç ve Travma" idi. Işık Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Müzeyyen Pandır, "Suriyeli Sığınmacı Çocukların Medyaya Yansımaları" konulu konuşmasında "Medyadaki Sığınmacı Çocuk Algısını" sorguladı ve medyanın sığınmacı çocuklara dair yapılan iyi çalışmalardan çok, trajik örnekleri öne çıkarttığına değindi. İstanbul Şehir Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Fatma Tuba Yaylacı ise, "Mülteci Çocukların Zorunlu Göç Durumuna Karşı Gösterdikleri Psikolojik Tepkiler ve Yaşadıkları Travmalar" başlığını taşıyan, sunumla desteklediği konuşmasında, Üniversite olarak yaptıkları bir sosyal çalışmada tanıştıkları Suriyeli çocukların savaşa dair yaşadıkları travmaları ve bu travmaların yol açtığı psikolojik yaraları anlattı.

"Benlik Gelişiminin Ebeveyn Davranışlarıyla İlişkisi" konulu üçüncü oturumun konuşmacısı ise, Işık Üniversitesinden Yrd.Doç. Dr. Berna Akçınar idi. Akçınar konuşmasında, ebeveynlerin çocuklara doğru ve yanlış davranışlarını anlattı. "Çocuk Adalet Sistemi Kavramı, Suça İtilmiş Çocuklar ve Çocuk Paradigmasının Değişimi" konulu oturumun konuşmacısı ise, FSMV Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Itır Tarı Cömert idi. Cömert konuşmasında başta taciz olmak üzere Türkiye'deki adalet sisteminin çocuklar ve onlara karşı işlenen suçlara karşı yaklaşımını anlattı. Son oturumun konusu ise, "Çocukluk Döneminde İstismar ve İhmale Verilen Psikolojik Tepkiler ve Gelişen Travmalar" idi. İstanbul Gedik Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Dilek Çelik konuşmasında, çocukluk dönemindeki istismar ve ihmalin yetişkin olunduğunda benlikte yarattığı travmalara ve olumsuz davranış biçimlerine değindi.

Teşekkür konuşmasının ardından kapanış gerçekleşti. Sempozyumla birlikte Işık Üniversitesi Galeri Maslak alt salonunda sempozyumla bağlantılı olarak mini bir sergi açıldı.

İlgili Dosyalar