Ders Programı

BİRİNCİ YIL (FRESHMAN)
Güz Dönemi (1. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup
POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş 3 6 SS MAN 102 Yönetim İlkeleri 3 6 SS
ECO 101 İktisada Giriş I 3 6 SS  ECO 102 İktisada Giriş II 3 6 SS
MATH 103 Matematik I 3 5 S MATH 104 Matematik II 3 5 S
ENG 101 İngilizce I 3 5 L ENG 102 İngilizce II 3 5 L
MAN 231 Hukuka Giriş 3 5 D1 MAN 232 İşletme Hukuku 3 5 D1
TUR 101 Türkçe I 2 2 H TUR 102 Türkçe II 2 2 H
Dönem Kredileri 17 29 Dönem Kredileri 17 29
İKİNCİ YIL (SOPHOMORE)
Güz Dönemi (3. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup Bahar Dönemi (4. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup
ECO 201 Mikro İktisat 3 6 D1 ECO 202 Makro İktisat 3 6 D1
MAN 211 Finansal Muhasebe 3 6 D1 MAN 204 Lojistik Yönetimine Giriş 3 6 D1
MATH 235 Ekonomi ve İdari Bilimler için İstatistik I 3 5 S LG_C-I Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 6 C
IT 105 Bilgisayar Okuryazarlığı 1 2 S HSS 140 Sosyolojiye Giriş 3 5 H
LG_HSS-I HSS Seçmeli 3 5 H LG_HSS-II HSS Seçmeli 3 5 H
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 H HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 2 H
ENG 214 Ekonomi ve İşletme için İngilizce 3 5 L
Dönem Kredileri 18 31 Dönem Kredileri 17 30
ÜÇÜNCÜ YIL(JUNIOR)
Güz Dönemi (5. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup
MAN 304 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 6 D1 MAN 308 Lojistik Planlaması ve Modelleme 3 6 D1
MAN 321 Finansal Yönetim 3 6 D1 MAN 326 Risk Yönetimi ve Sigorta 3 6 D1
MAN 351 Üretim Yönetimi 3 6 D1 MAN 387 Taşımacılık Yönetimi 3 6 D1
LG_D2-I Bölüm Seçmeli Dersi 3 6 D2 LG_D2-II Bölüm Seçmeli Dersi 3 6 D2
LG_C-II Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 6 C LG_C-III Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 6 C
LG_F-I Serbest Seçmeli Ders 3 5 F
Dönem Kredileri 15 30 Dönem Kredileri 18 35
DÖRDÜNCÜ YIL(SENIOR)
Güz Dönemi (7. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) Kredi AKTS Grup
MAN 441 Uluslararası Pazarlama 3 6 D1 MAN 458 Depo ve Dağıtım Sistemleri 3 6 D1
MAN 453 Envanter Yönetimi 3 6 D1 MAN 473 İşletmelerde Proje Yönetimi 3 7 D1
LG_D2-III Bölüm Seçmeli Dersi 3 6 D2 LG_D2-IV Bölüm Seçmeli Dersi 3 6 D2
LG_C-IV Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 6 C LG_C-VI Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 6 C
LG_C-V Tamamlayıcı Seçmeli Dersi 3 5 C LG_F-II Serbest Seçmeli Dersi 3 5 F
Dönem Kredileri 15 29 Dönem Kredileri 15 30
TOPLAM KREDİ= 132 (242 ECTS)
D2 Bölüm Seçmeli Dersleri Saatler Kredi
MAN 301 Endüstriyel İlişkiler 3+0+0 3
MAN 322 İşletme Finansı 3+0+0 3
MAN 331 Örgütsel Davranış 3+0+0 3
MAN 332 İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 3
MAN 342 Yeni Ürün Geliştirme 3+0+0 3
MAN 362 Araştırma Yöntemleri 3+0+0 3
MAN 412 Portföy Yönetimi 3+0+0 3
MAN 414 Finansal Tablolar Analizi 3+0+0 3
MAN 422 Uluslararası Finans 3+0+0 3
MAN 424 Finansal Modelleme 3+0+0 3
MAN 432 Satış Yönetimi 3+0+0 3
MAN 443 E-Ticaret 3+0+0 3
MAN 444 Tüketici Davranışları 3+0+0 3
MAN 445 Dış Ticaret Yönetimi 3+0+0 3
MAN 446 Yeşil Pazarlama ve Sürdürülebilirlik 3+0+0 3
MAN 448 Dijital Pazarlama 3+0+0 3
MAN 457 Dış Ticaret Finansmanı 3+0+0 3
MAN 465 İnovasyon ve Girişimcilik 3+0+0 3
MAN 468 Çokuluslu Şirketlerin Stratejik Yönetimi 3+0+0 3
C Tamamlayıcı Seçmeli Dersler Hours Credit
Danışman Onayıyla Fakülte Dersleri 3+0+0 3
Ders Tanımları

İlgili Dosyalar