İç Mimarlık (Tezli/Tezsiz, Türkçe)

İç Mimarlık (Tezli/Tezsiz, Türkçe)

İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Başkanı

  • Doç. Dr. Serpil ÖZKER

Tam Zamanlı Öğretim Kadrosu

  • Doç. Dr. Serpil ÖZKER
  • Dr. Öğr. Üyesi Gülru KOCA
  • Dr. Öğr. Üyesi Birol KÖSEOĞLU

Yarı Zamanlı Öğretim Kadrosu

  • Doç. Dr. Banu APAYDIN
  • Doç. Dr. Saadet AYTIS
  • Doç. Dr. Hülya SİREL
  • Dr. Öğr. Üyesi Saltuk ÖZEMİR (Mimarlık Fakültesi)
  • Dr. Öğr. Üyesi Elif MAKAKLI (Mimarlık Fakültesi)

Programın Amacı

2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında eğitime lisans eğitimi ile başlayan İç Mimarlık bölümü, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programını 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında başlatmıştır. İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, lisans eğitiminden sonra öğrencilerin gerek evrensel gerek zihinsel boyutta mesleki açıdan gelişmelerini amaçlar. Bu anlamda eğitim sürecinde, algılama, düşünme, irdeleme, fikir geliştirme, araştırma, karşılaştırma yöntemleri, proje uygulamaları ile öğrencilerin tasarım becerilerini geliştirerek, iç mimarlık alanında yöntem, teknik ve uygulama açısından daha geniş bir perspektif kazandırmayı ve uzmanlaşmayı hedefler. Ayrıca iç mimarlığın modern eğilimleri, yeni teknolojileri iç mimariye adaptasyonu takip edilerek, mesleğin sanat, estetik ve teknik konularını da içeren bir eğitim vermesi amaçlanmaktadır. Yüksek Lisans Programı, İç Mimarlık alanını kapsamakta, İç Mekân Tasarımı ve Mobilya Tasarımı dallarını içermektedir.

Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların;

Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi çıkışlı olması gerekmektedir. Öğrenci kabulünde İç Mimarlık, Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından birinde Lisans diplomasına sahip olmak şartı aranır. İç Mimarlık mezunu olmayan öğrenciler için bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır. Programa başlayacak öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmeleri durumunda (Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı vb. hariç) bu öğrencilere Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönergesinin 6. Maddesine göre Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır. Program dili Türkçedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İç Mimarlık Yüksek Lisans derecesi (Master of Interior Architecture) almaya hak kazanmaktadırlar.

Programın Yapısı

Üniversitemiz İç Mimarlık Anasanat Dalı, İç Mimarlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İç Mimarlık alanında uzmanlık düzeyinde eğitim veren bir programdır.

İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı hem tezli hem tezsiz programları içermektedir.

Tezli yüksek lisans programında;

Program, toplam 21 krediden oluşan 7 ders, 1 kredisiz Seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezinden oluşmaktadır. Derslerden Proje I, Proje II, Araştırma Yöntemleri ve Seminer dersi zorunlu, 5 ders ise seçmelidir. Öğrenciler bir akademik danışman gözetiminde İç Mimarlık alanında bir konuda Yüksek Lisans Tezi çalışması yapar ve dönem sonunda jüri önünde sunar.

Tezsiz yüksek lisans programında;

Mezuniyet için bu programda öngörülen toplam 30 kredinin dört yarıyılda tamamlanması gerekmektedir. Toplam kredi, seçmeli ve zorunlu dersler ve bir Dönem projesinden oluşur. Derslerden Proje I, Proje II dersi zorunlu, 8 ders ise seçmelidir. Öğrenciler bir akademik danışman gözetiminde İç Mimarlık alanında bir konuda Dönem Projesi (Mezuniyet Projesi) çalışması yapar ve dönem sonunda jüri önünde sunar.

 

1-Aday Öğrenciler;

Ø Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvuru için Gerekli Belgeler;

Öğrenci kabulünde İç Mimarlık, Mimarlık Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından birinde Lisans diplomasına sahip olmak şartı aranır. İç Mimarlık mezunu olmayan öğrenciler için bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır. İç Mimarlık Ana sanat dalı Tezli Yüksek Lisans Program başvurularında ALES şartı istenmez. Adayın yüksek lisans not ortalaması, sunum dosyası (portfolyo) mülakat sırasında değerlendirilir. Başvurular adayın çalışmalarını içeren bir dosya ile yapılmalıdır. Mülakat ve bilim sınavı sonucunda yapılan değerlendirme sonucunda öğrenci başarılı ise kontenjan dâhilinde bölüme kabul edilir. Adayların değerlendirilmesi anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Program Dili Türkçedir.

Bu programın ders işleyişi akşam saatlerinde yapılmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler:

·         Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi (mezuniyet aşamasındaki adaylar bu belge yerine onaylı not çizelgesi getirebilirler.)

·         Not çizelgesi (transcript) belgesi veya onaylı suret.

·         İki adet referans mektubu. (Referans mektuplarından en az biri mezun olduğu lisans derecesinden bir Öğretim Üyesi tarafından yazılmalıdır.)

·         Niyet mektubu (minimum 500 kelime )

·         Portfolyo (Adayın mesleki ve eğitim çalışmalarını içeren dosya)

·         Tam doldurulmuş Başvuru Formu

 

·         Başvuru dönemleri web sayfasından duyurulmaktır.

·         Tüm belgeler elden teslim edilmektedir.

Online Kayıt


İlgili Dosyalar