Öğrenciler Hangi Dersleri Alıyor?

-Temel bilim dersleri:

Java ile Programlama, Lineer Cebir, Ekonomiye Giriş

-Zorunlu branş dersleri:

İstatistik, Mühendislik Ekonomisi, Yöneylem Araştırması, Üretim Planlama, Sistem Benzetimi

-Seçmeli branş dersleri:

Tesis Tasarımı, Karar Destek Sistemleri, Envanter Planlama, Veri Madenciliğine Giriş

İlgili Dosyalar