Kapat

Önemli Duyuru - ENGG101

Geri

ENGG101 dersine kayıt zorunluluğu hk.

ENNG101 dersini daha önce almamış veya geçer not almamış öğrencilerin ENNG101 dersine kayıt yaptırmaları zorunludur. Lütfen bu dersi almadan ders programlarınızı onay için danışmanlarınıza yönlendirmeyiniz.