Araştırma Araçları
Online Kaynaklar
Kapat

Online Kaynaklar

Geri

Academic Search Complete
Full Text & Abstract

Fen bilimleri, teknoloji, beşeri bilimler, kamu yönetimi, sosyal bilimler.

American Physical Society (APS with PROLA)

APS (with Prola) American Physical Society'nin fizik ile ilgili konu başlıklarına sahip 14 hakemli dergisine tam metin erişim sağlayan bir veri tabanıdır. Veri tabanı özet ve indekslerin yanı sıra içerdiği dergilerin tüm sayılarının tam metinlerini içerir.

Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index
Full Text & Abstract

Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kaydın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

ARTstor Image Database
Full Text

ARTstor seçkin müzelerdeki; sanat, mimari, beşeri bilimler ve fen bilimleri konularında, 1.4 milyondan fazla yüksek çözünürlükteki görüntü içeriğine erişim vermektedir.

ASCE E-Books
Full Text

Dünya çapındaki en önemli konferansları sunan tutanakları ve bugünün mühendislik metodları ve teknolojileri hakkında, tasarımdan uygulamanın sahada planlanmasına kadar en ileri bilgi ve kılavuzları sağlar.


ASCE Library
Full Text

Dünya'nın en geniş inşaat mühendisliği araştırma ve uygulama makalelerinin tam metinlerini içeren ASCE Online Research Library, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini kapsamaktadır.

Association for Computing Machinery (ACM)
Full Text & Bibliographic & Abstract

Bilgisayar bilimi.

Avery Index to Architectural Periodicals
Full Text & Bibliographic & Abstract
Mimari ve tasarım.

Business Source Complete
Full Text & Abstract

Business Source Complete, içerdiği faklı döküman türleri ile komple bir araştırma aracıdır. Business Source Complete hakemli ve seçkin içeriği sayesinde, iktisadi ve idari bilimler alanında üretilen bütün veri tabanlarını geride bırakmaktadır. Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır.

Cambridge Journals
Full Text
Cambridge Journals, Cambridge University Press tarafından çok çeşitli konularda yayınlanan akademik dergilere erişim imkanı sunar.

Computers & Applied Science Complete
Full Text & Abstract

Bilgisayar ve uygulamalı bilimler, programlama ve teknolojisi.

Cumhuriyet Gazetesi Arşivi
Full Text & Abstract
Cumhuriyet arşivi Cumhuriyetimizin ilk yıllarından günümüze Cumhuriyet Gazetesi sayfalarını, haber ve yazarlara ait makalelerini içermektedir.
Dissertations & Theses Global
Full Text
Dünya'dan 1.7 milyon master ve doktora derecesinden full text tez.
DynaMed
Full Text

National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır.

EBSCO eBook Academic Collection
Full Text
Dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veritabanı olan EBSCO eBook Academic Collection, tümüyle akademik 112,292 adet elektronik kitap içermektedir. Hukuktan, tıpa, psikolojiden mühendisliğe, tarım ve fen-edebiyata, işletmeden siyaset bilimine, eğitime, güzel sanatlara mimarlığa kadar tüm disiplinlerde yayımlanmış, 450'den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür.

EBSCO EDS
Full Text & Abstract

Ebsco EDS, şu veri tabanlarını taramaktadır: BMJ Online Journals, EBSCO Veri Tabanları, IEEE, OVID – LWW, ScienceDirect, Scopus, Taylor & Francis, Web of Science

Education Index Retrospective: 1929-1983
Full Text

Education Index Retrospective, çok-kültürlü/etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim v.b. konularında birçoğu hakemli olmak üzere 700'den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000'den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir.

EMERALD
Full Text & Bibliographic & Abstract

İşletme, ekonomi, yönetim, bilgisayar bilimi, mühendislik ve bilgi yönetimi

Encyclopaedia Britannica
Full Text

Birçok konuda birincil derecede referans kaynağıdır.

ERIC
Bibliographic & Abstract & Full Text

ERIC® (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar. 1966'dan günümüze kadar 1.4 milyondan fazla kayıt içeren ERIC® 337,000 tam metin döküman sunmaktadır.

GreenFILE
Full Text

GreenFILE, insanın doğa üzerindeki etkisini bütün yönleriyle kapsayan, iyi araştırılmış bilgileri sunar. Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.

HukukTürk
Full Text & Bibliographic

Hukuk ve hukuksal mevzuata ilişkin önemli bir kaynaktır.

IEEE / IEE Electronic Library (IEL) - IEEE Standards
Full Text & Bibliographic & Abstract

Elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi, elektronik ve telekomünikasyon.

INFORMS
Full Text & Abstract

INFORMS, OR/MS alanlarında ve enformasyon teknolojileri gibi ilgili disiplinlerde çalışanlara yöneliktir.

IOP (Institute of Physics) Electronik Journals
Full Text & Abstract

Fizik ve ilgili alanlar.

JSTOR: JOURNAL STORAGE THE SCHOLARLY JOURNAL ARCHIVE
Full Text & Bibliographic

Çeşitli disiplinlerde yayınlanmış dergilerde yer alan tam metin makaleler. Dergilerin ilk sayısından başlayarak günümüzden iki buçuk yıl önceye kadar erişim sağlar.

LexisNexis Academic
Full Text & Abstract
8 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet eden 1,500'den fazla kütüphane tarafından kullanılan web tabanlı LexisNexis Academic hizmeti, özellikle akademik dünya için tasarlanmış bir üründür. LexisNexis Academic binlerce güvenilir kaynağa hızlı erişim imkanı sunar. Bu hizmet haberlerden, hukuki, mali, tıbbi bilgilere ve genel referans bilgisine kadar uzanan 6,000'den fazla yayından oluşmaktadır. LexisNexis, hukuk, işletme, finans, ekonomi ve tıp alanlarında; hukuki, finansal ve tıbbi kaynakları çevrimiçi ortamda kullanıma sunmaktadır.
Library, Information Science & Technology Abstracts
Full Text

500'den fazla temel dergi, 50'nin üzerinde öncelikli dergi ve 125 seçkin derginin yanı sıra kitapları, araştırma raporları ve tutanakları dizinlemektedir.

Masters Of Architecture
Full Text
Pidgeon Audiovisual and World Microfilms firmalarının renkli görsellerinin bulunduğu bir veri tabanıdır. Görseller, 1980'lerin ortası ve 2003 arasında yayınlanmış 58 orijinal slayt setinin sayısallaştırılmasıyla oluşturulmuştur. Yaklaşık 7,000 görsel barındıran bu koleksiyona benzer nitelikteki dijitalleştirilmiş görseller düzenli bir şekilde eklenmektedir. 

MathSciNet
Bibliographic & Abstract

MathSciNet, 1940 yılından günümüze kadar matematik ve ilgili konularda yapılmış yayınlar, yayınlara ait eleştiri, atıf, bibliyografik bilgi, özetçe veren bir veritabanıdır.

MEDLINE
Full Text

Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır. MEDLINE® veri tabanı ile ilgili başlıca disiplinler unlardır; tıp, hemşirelik, diş hekimliği, veterinerlik ve klinik öncesi bilimler. MEDLINE®, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde erişilebilen alt başlıklar aracılığıyla 5,600'den fazla güncel biyomedikal dergide yer alan künye bilgileri taranabilir.

Nature
Full Text

Ancak en üst düzey bilimsel çalışmaların yayınlanabildiği dünyaca ünlü bilim dergisidir.

Oxford Journals Online
Full Text
Oxford Journals elektronik dergi veritabanı ekonomi, işletme, matematik, iletişim, hukuk, tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve diğer sosyal bilimler alanında 306 adet tam metinli (full text) dergiyi içermektedir.

PressReader
Full Text

PressReader 130 ülkeden, 60 dilde, 6.000 günlük gazeteye ve magazin dergisine tam sayfa orijinal baskısıyla aynı günde ulaşmanızı sağlar.

Not: PressReader'a kampüs dışından erişmek için öncelikle kampüs içi ağından bir kez PressReader'a giriş yapmanız gerekmektedir. Kampüs içindeki internet erişimini kullanarak PressReader'a girdiğinizde 7 gün süreyle kampüs dışından da PressReader'a ulaşabilirsiniz.

ProQuest Art, Design and Architecture Collection
Full Text & Bibliographic & Abstract
Mimari ve tasarım.

ProQuest Ebook Central
Full Text & Abstract
170.000'den fazla elektronik kitabı bünyesinde barındırmaktadır.
PsycARTICLES
Full Text

American Psychological Association başta olmak üzere psikoloji alanında önde gelen dernek ve kuruluşlar tarafından yayımlanan dergilerdeki makalelerin tam metinlerini içerir.

PsycBOOKS
Full Text

PsycARTICLES®, American Psychological Association (APA) tarafından hazırlanmış, psikoloji alanında tam metin kitapları içerir.

Regional Business News
Full Text

Ekonomi

Religion and Philosophy Collection
Full Text & Abstract

Dinler tarihi, din felsefesi, felsefe,

SAFARI IT & Business Books Online
Full Text

IT, teknik ve işletme konularında dünyada önde gelen yayıncılara ait 7400 civarında E-Kitaba erişim sağlar.

SAGE Journals
Full Text & Abstract

SAGE yayınevinin sosyal ve beşeri bilimler, materyal bilimi ve mühendislik, sağlık bilimleri, yaşam bilimleri alanlanında yayınladığı dergilere tam metin erişim sağlar.

Science Direct
Full Text & Abstract

Fen bilimleri alanındaki dergilerin tam metinlerine erişim sağlar.Alanındaki en kapsamlı full text veritabanıdır.

Science Online
Full Text & Abstract

Yaşam bilimleri, sosyal bilimler, fiziksel ve uygulamalı bilimler alanında önemli bir dergi olan Science Dergisinin Online versiyonudur.

Scopus
Full Text & Abstract
SpringerLink
Full Text & Abstract
SpringerLink kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi konularındaki dergilere erişim sağlar.
Taylor & Francis
Full Text & Abstract

Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin dergi koleksiyonu.

Teacher Reference Center
Full Text

Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, en popüler 280 öğretmen & yönetici dergisinin ve magazininin indeks / özet bilgilerini içerir.

The International Nuclear Information System
Abstract

(INIS) bilim ve teknolojinin barışçıl amaçla uygulanmasında bilimsel ve teknik literatür için temel bilgi kaynağıdır.

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) - ULAKBIM Turkish National Databases
Bibliographic & Abstract & Full Text
  • Türk Tıp Veri Tabanı [1996-]
  • Sosyal Bilimler Veri Tabanı [2002-]
  • Yaşam Bilimleri Veri Tabanı [1992-]
  • Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı [1992-]
Web of Science (SCI-EXPANDED - SSCI - A&HCI)
Bibliographic & Abstract

Science Citation Index Expanded (1970'ten günümüze),
Social Sciences Citation Index (1970'ten günümüze),
Arts & Humanities Citation Index (1975'den günümüze)

Wiley Online Library
Full Text & Abstract
Wiley Online Library veritabanı ile Wiley yayınevi tarafından yayınlanan; iş idaresi, finans, yönetim, kimya, bilgisayar bilimleri, yerbilim, ziraat, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam ve sağlık bilimleri, matematik, istatistik, fizik ve psikoloji konularında 1300'den fazla dergiye geriye dönük arşivleriyle beraber tam metin olarak erişebilirsiniz.