Işık'ta Araştırma

IŞIK’ta Araştırma, eğitimle araştırmayı bütünleştirmenin yanı sıra,
baştan başa çözümler üreten, bölüm / program / disiplin / alan
tanımlarıyla sınırlanmamış, takım çalışması içinde yapılan bir
bilgi transferi yaklaşımını benimsemektedir.