İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği, tüm zamanların en çok istek alan uğraşı alanlarından biridir. Bilişim ve iletişim araçlarının egemen olduğu çağımızda doğal olarak ilgi duyulan alanlar değişmiş ve türleri giderek artmıştır. Buna bağlı olarak kimi zaman tercih edilen meslek gruplarının yapısı da değişmiş ancak bazı konular belirli zamanlarda kısa süreli düşüş gösterseler de tekrar hızlı bir şekilde yükselişe geçmiş ve en çok aranan meslek dalları olmuşlardır. Bunlara en iyi örnek inşaat mühendisliği dalıdır. Ayrıca inşaat mühendisliğinin Türkiye için çok ayrı bir yeri ve önemi vardır. 1950'li yıllardan başlamak üzere inşaat mühendisliği çok uzun yıllar en iyi öğrencileri almış ve bu durum 1970'li yılların ortalarına kadar sürmüştür. Bunun doğal bir sonucu olarak Türk inşaat firmaları Avrupa, Asya ve Ortadoğu ülkelerinde çok büyük ihaleler alarak başarılı çalışmalar yapmışlar ve halen yapmaktadırlar. Bu güçlü inşaat firmaları özellikle yurtdışındaki büyük projelerde ve şantiyelerde çalıştırmak üzere iyi yetişmiş, yabancı dil bilen (genellikle İngilizce) Türk mühendisleri aramaktadırlar. Buna yanıt verebilecek şekilde Işık Üniversitesi'nde açılan İnşaat Mühendisliği bölümünde de diğer bölümlerinde olduğu gibi program İngilizce yürütülecek ve bu bölümden mezun olan öğrencilerin nitelikli iş bulabilme şansları çok yüksek olacaktır.

İnşaat Mühendisliği programımız, inşaat mühendisliğinin temellerini iyi veren, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına olanak sağlayan esnek bir eğitimi öngörmektedir. Bilindiği gibi şu anda ve önümüzdeki yıllarda inşaat mühendisliği içinde en çok iş alanının yaratılacağı dallar yapı ve ulaşım dallarıdır. Hazırlanan programda çok sayıda seçimlik ders bulunmaktadır. Bunlar yardımı ile öğrenci eğilimine göre arzu ettiği dalda yani yapı veya ulaştırma dallarında farklılaşabilecektir.

İnşaat Mühendisliği Programı Işık Üniversitesi'nin temel eğitim felsefesine uygun olarak hazırlanmış olup Üniversitemizdeki matematik mühendisliği, elektronik, bilgisayar, makine ve endüstri mühendisliği gibi diğer programlarla olan arakesitleri etkin olarak kullanabilecek biçimde yapılandırılmıştır. Bunun doğal sonucu olarak sunulan program, bilgisayar uygulamalarına önem veren, modelleme yapabilmenin temellerini öğreten, simülasyona dayanan, öğrencinin ulaşım için gerekli olan sinyalizasyon bilgilerini ve esaslarını iyi kavrayabileceği bir düzende oluşturulmuştur. Bu nedenlerle modelleme ilkelerinin ve tasarım için gerekli becerilerin kazandırılması ve bu bilgilerin kullanımıyla gerek Türkiye'de gerekse Dünya pazarında başarılı olacak mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümün'de öğrencilerin iki döneme ayrılarak sekiz hafta staj yapmaları öngörülmektedir. Bunlar şantiye ve büro stajları şeklinde olacaktır. Öğrenci temel bilgileri edindikten sonra ikinci ve üçüncü yılların yaz aylarında stajlarını yapacaklar ve sonucu rapor halinde bölüme sunacaklardır. Diğer konularda ve zamanlarda olduğu gibi öğrencilerimiz ikinci yıla geçtiklerinde kendilerine bu konuda danışmanlık hizmeti verilecektir.

İlgili Dosyalar