Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri Geliştirme
Close

Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri Geliştirme

Back

Bu birimin temel amacı, üniversitelerin sahip oldukları akademik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge projelerinde kullanılmasıdır.

Üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak üzere aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

  • Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirmek
  • Sanayicilerin (AR-GE) proje taleplerini belirlemek ve yürütmek
  • Üniversite ve sanayi arası projelendirme ve proje yönetimi hizmeti vermek
  • FMV Işık Üniversitesi'nin öncelikli teknoloji alanlarını ve tüm akademik uzmanlıklarını sanayi kuruluşlarına tanıtmak
  • Sanayinin Ar-Ge ihtiyaçlarını üniversitedeki akademik bilgi birikimi ile eşleştirmek
  • Araştırmacılar için sanayiye sunulmak üzere proje teklifi hazırlama ve bütçe hazırlama süreçlerinde destek vermek
  • Proje sözleşmelerinde müzakere, hukuk ve fikri mülkiyet hakları desteklerini sağlamak
  • Sanayi işbirliklerinden doğabilecek fikri haklara yönelik yol haritası belirlemek
  • FMV Işık Üniversitesi'nin altyapısının (laboratuar gibi) özel sektör kuruluşları tarafından değerlendirilmesini sağlamak