Hibe Projeleri Geliştirme
Close

Hibe Projeleri Geliştirme

Back

Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda yürütülen faaliyetlerden bazıları:

  • Hibe ve destekleri duyurmak
  • Destek programları hakkında sürekli ve etkin bilgilendirme (bilgi günleri, proje pazarları, seminerler) yapmak
  • Destek programları kapsamında proje yazma yetkinliğini geliştirmeye yönelik hizmetler sunmak
  • Açılan çağrılara yönelik olarak eşleştirme hizmeti vermek
  • Geliştirilen proje sayısını artırmaya yönelik hizmetler sunmak
  • Proje yönetim desteği vermek
  • Üniversitede oluşan proje fikirlerini sanayi kuruluşlarına duyurmak ve tanıtmak
  • Hibe desteği almış ticarileşebilir araştırma projeleri çıktılarını takip etmek, projelerin lisanslanması ve ticarileştirilmesi amacıyla, idari ve hukuki danışmanlık vermek