Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim
Close

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim

Back

Üniversite içindeki ve iş dünyasındaki paydaşların, Ar-Ge projeleri yürütülmesi, üniversite ile işbirliği yaparak projeler geliştirilmesi, teknoloji ve inovasyon konularında bilgi sahibi kılınması amacıyla aşağıdaki faaliyetler yürütülmektedir:

  • TTO faaliyetlerini tüm paydaşlara tanıtmak
  • Ulusal/Uluslararası hibe, ödül/ üsi destek program/olanaklarını duyurmak
  • FMV Işık Üniversitesi'nin iş dünyasına yönelik olarak sahip olduğu yetkinlikleri, kaynakları ve işbirliği imkânlarını tanıtmak
  • Özel sektör ve akademisyenlere yönelik Ar-Ge ve inovasyon işbirlikleri oluşturmak