Görsel Sanatlar Bölümü

Görsel Sanatlar Bölümü

Bölümümüz dünyadaki çağdaş sanat gelişmelerini takip eden, bunları eğitim-öğretim programlarına yansıtabilen; resimden baskıresime, heykelden sanatta bilgisayar kullanımı ve multimedyaya kadar uzanan önü açık, disiplinlerarası bir program yapılanması içindedir. Program hem sanat stüdyo derslerinde hem de kuramsal derslerde seçmeli ders ağırlıklıdır. Öğrencilere ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geniş yelpazeli bir eğitim olanağı sunar. Sanat çalışmaları, sanat tarihinden felsefeye kadar kuramsal bilgi ile desteklenir.

İlgili Dosyalar