Akreditasyon Süreçleri

Akreditasyon Süreçleri

Işık Üniversitesi'nde amaca yönelik kalite kültürü ve kaliteyi güvence altına almak adına sürdürülen akreditasyon süreçleri kapsamında Mühendislik Fakültesi'nde dört program MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir, üç program başvuru sürecindedir ve diğerleri de başvuru koşullarını sağlamayı beklemektedir. Yabancı Diller Okulu ise EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) tarafından akredite edilmiştir. 

Aşağıda akredite olan bölümlerimiz, akreditasyon çalışmaları aktif olarak devam etmekte olan bölümlerimiz ile ilgili tablolar verilmektedir.

AKREDİTE OLAN BÖLÜMLER
Fakülte/Yüksekokul Program Akreditasyon Kuruluşu Akreditasyon Süresi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

MÜDEK

(Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

30.09.2022 – 30.09.2027

Yabancı Diller Okulu

İngilizce Hazırlık Programı
Lisans İngilizce Programı
Türkçe Programlar için İngilizce
Seçmeli Yabancı Diller Programı

EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services)

17.07.2017 - 30.06.2025

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji (Türkçe) Lisans Prog.

Psikoloji (İngilizce) Lisans Prog.

PEARSON

19 Şubat 2022 - 30 Eylül 2024

Pearson Akreditasyonu: Kurum içinde sunulmak üzere ve yine kurum içinde değerlendirilmek üzere tasarlanan eğitim veya öğrenim programlarına sahip olan üçüncü parti kuruluşlar için uluslararası ve bağımsız bir sistemdir.

MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği): Ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

MÜDEK, "Washington Accord Signatory" statüsüne sahip olduğundan, verdiği akreditasyon ABET de dahil olmak üzere https://www.mudek.org.tr/tr/hak/IEA-WA.shtm adresinde sıralanan tüm ülkelerin akreditasyon kuruluşlarınca tanınmakta, ve bunlara denk sayılmaktadır. Aynı zamanda, MÜDEK, ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) üyesi olduğundan, EUR-ACE Label (https://www.enaee.eu/eur-ace-system) verme yetkisine sahiptir ve akredite ettiği programlar Avrupa'da ve uluslararası alanda tanınırlığa sahip bu etiketi taşıyan diplomalar vermektedir. Yukarıda sıralanan tüm MDBF programlarının mezunları EUR-ACE etiketine sahip diplomalar ile mezun olma ayrıcalığına sahiptir.

Fakülte/Yüksekokul Program Akreditasyon Kuruluşu Akreditasyon Süresi
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Makine Mühendisliği
MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)
01 Mayıs 2016 - 30 Eylül 2027
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Makine Mühendisliği (Türkçe) Mekatronik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği (Türkçe) i
MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)
01 Mayıs 2022 - 30 Eylül 2027

EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services): Dil eğitimi alanında akreditasyon yetkisine sahip dünya çapında tanınmış uluslararası bir kurumdur.

İlgili Dosyalar