Lojistik Yönetimi Lisans Programı

Lojistik Yönetimi Lisans Programı

Lojistik işletme biliminin en eski alanlarından birisidir. İnsanların bir yerden başka yere hareketiyle (göç veya askeri amaçlı) ve ticaretiyle başlamıştır. Günümüzde lojistikçiler bir ürünün üreticiden tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan sistemin diğer bir deyişle bir kuruluşun tedarik zincirini organize edip, eşgüdümünü sağlayan uzmanlardır. Bir ürünün ortaya çıkmasını, dağıtılmasını, ve yerine ulaştırılmasını yani ürünün tüm yaşam döngüsünü yönetirler. Lojistik uzmanları satın alma, nakliye, depolama, stoklama ve nihai kullanıcıya ulaştırma faaliyetlerini gözetirler. Basit bir üründen askeri malzemeye kadar değişik ürünlerin ve insanların bir yerden başka yere hareketini yönetirler.

Lojistik daha çok imalat sanayi ve perakendecilik çerçevesinde düşünülmesine karşın daha geniş bir alana sahiptir. Enerji, finans, iletişim, bilişim teknolojileri gibi sektörler başta olmak üzere kamu kesimi de dahil bir çok alanda lojistik uzmanlarına ihtiyaç vardır. Uluslararası ticaret ve ulaşım faaliyetlerinin artmasıyla birlikte kalifiye lojistik elemanlarına olan talep artmaktadır.

Lojistik Yönetimi programı bu ihtiyaçlar düşünülerek işletme temeli üzerinde uluslararası ticaret programı ile bir sinerji yaratacak bir biçimde ve uluslar arası niteliğine ağırlık verilerek tasarlanmıştır.

İlgili Dosyalar