Mimari Restorasyon Programı

Mimari Restorasyon Programı

Hakkında

Programın Amacı:

Restorasyon Programı'nın amacı, kültürel mirasın önemli bir bölümünü oluşturan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması alanında çalışacak, donanımlı elemanlar yetiştirmektir. Program, anıtsal yapılar ve sivil mimarlık örneklerinin envanter çalışmalarını yapabilen; rölöve çalışması, restitüsyon önerisi ve restorasyon/rekonstrüksiyon projelerini hazırlayabilen; söz konusu projelerin uygulamasında görev alabilen bilgi ve donanıma sahip elemanlar yetiştirmeyi hedefler. Programın eğitim dili Türkçe'dir.

Eğitimin İçeriği: 

Teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim yapılan programda öğrenciler, koruma kavramları, bozulmaya yol açan etmenlerin anlaşılması; restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemler; ahşap ve kargir malzeme özellikleri; yapı teknolojisi ve konstrüksiyonu; geleneksel yapı sistem ve elemanları;  mimarlık tarihi ve geleneksel el sanatları konusunda eğitilirler. Bunun yanısıra temel teknik resim; bilgisayarda çizim; rölöve çalışmaları; restitüsyon önerisi hazırlama ve restorasyon / renovasyon projeleri hazırlama ve bu çizimle belgeleme ve anlatım yöntemlerini fotoğraf ve yazılı belgeleme ile destekleme konusunda eğitim alırlar.

Mimari Restorasyon programında eğitim görmek isteyen kimsenin iyi bir renk ve şekil algısına, parmaklarını ve ellerini ustalıkla kullanabilme gücüne ve estetik algıya sahip, güzel sanatlara ilgili ve açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları beklenir.

Bu programda öğrenciler,  "Mimari Teknik Resim I ve II", "Bilgisayara Giriş", "Bilgisayar Destekli Çizim", "Geleneksel Yapı Sistemi ve Öğeleri", "Rölöve I ve II", "Mimari Süsleme Teknikleri ve Onarımı", "Tarihi Yapıları Koruma ve Restorasyon", "Temel Fotoğraf", "Mimarlık Tarihi", "İnce Yapı I ve II", "Yapı Malzemesi", "Restorasyon Projesi I ve II", "Renovasyon Uygulamaları" ve "Keşif ve Metraj"  dersleri alırlar. Bu dersler, "Mimari Süsleme Çizimi", "Duvar Resimlerinde Koruma ve Onarım", "Ahşap Bezeme Teknikleri", "Restorasyonda İç Mekân Çözümleri", "Mimari Süslemelerde Desen Uygulamaları", "Restorasyon Kimyası", "Bilgisayarda Çizim: İleri Uygulamalar", "Mozaikte Koruma ve Onarım", "Eski Anadolu Mimarlığı", "İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş" ve "Bilgisayarla Görüntü İşleme" gibi seçmeli derslerle desteklenir.

 

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Programdan mezun olanlar "Mimari Restorasyon Ön Lisans Programı Mezunu" olurlar. Restorasyon Programı mezunları, restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı müze ve saraylar vb.) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir.


İlgili Dosyalar