Grafik Tasarımı Programı

Grafik Tasarımı Programı

Hakkında Programın Amacı:

Grafik Tasarımı Önlisans Programı, TV ve diğer kitle iletişim araçlarından internete kadar her türlü medya ortamında iletişim tasarımı yapacak uzman bireyler yetiştirme, ayrıca fotoğraf, video, etkileşimli ortam tasarımı, animasyon gibi yaratıcı alanlarda üretim yapabilen ara teknik elemanın yetişmesini sağlayarak, bu alanda duyulan istihdam açığını gidermeyi hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek için çağdaş bilgisayar laboratuvarından, sürekli güncellenen eğitim programından ve en önemlisi nitelikli eğitim kadrosundan yararlanılır. Programın eğitim dili Türkçe'dir.

Eğitimin İçeriği: 

Gelişen dijital ortamda iletişim konusunda uzmanlaşmış web tasarımı, video ve film teknolojisi, 3 boyutlu görselleştirme ve animasyon, ses ve hareketli görüntü ile tasarım, interaktif informasyon tasarımı gibi alanlarda çalışabilecek insan kaynağını yetiştirebilmek için öğrencilere temel derslerin yanı sıra Temel Tasarım Eğitimi, Temel Tasarım Uygulamaları, Grafik Tasarıma Giriş, Sanat Tarihi ve Mitoloji, Yazı-Tipografi, Kinetik Tipografi, Tasarımda Bilgisayar, Masaüstü Yayıncılık, Grafik Tasarım Seminerleri, Tasarım Kuram ve Araştırmaları, Temel Fotoğraf, Fotoğrafik, Estetik ve Tasarım Felsefesi, Grafik Tasarım Uygulamaları, Disiplinlerarası Medya Uygulamaları, 3D Modelleme ve Animasyon, Reklam Tasarımı, Grafiği ve Üretimi, Hareketli Grafik Tasarım Uygulamaları, Kitle İletişim Kuramları, Sanat, Tasarım ve Siberkültür, Sayısal Görüntü İşleme, Grafik Tasarımda Kültürel Kodlamalar Propaganda ve Tasarım, Görsel Okuma Yöntemleri, Yazı ve İmge, Görsel Algı Psikolojisi, Dijital Portfolyo ve Sunum, Sosyal Sorumluluk Uygulamaları, Yeni Medya, Göstergebilim, Yaratıcı Yazarlık, Jenerik Tasarımı, Elektronik Müzik ve Görselleştirme Tasarımı, Oyun Tasarımı, Kampanya Görsel Tasarımı, Kentsel Grafik Tasarım, Videografik, Sergileme ve Sunum Tasarımı, Müzik-Videoklip Yapımı ikon, Sembol ve Logo Tasarımı, Grafik Tasarımda Yazı, Renk ve Hareket gibi dersler okutulmaktadır.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Programdan mezun olanlar "Grafik Tasarımı Ön Lisans Programı Mezunu" olurlar. Bu mezunlar, reklam ajansları, basın yayın kuruluşları, televizyon kanallarında görsel tasarımın kullanıldığı bütün alanlarda iş bulabilmektedirler.

Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde giderek büyüyen ticaret hacmi, piyasaya yönelik etkili tanıtım ihtiyacını günden güne artırmakta, Grafik Tasarımcıları için giderek genişleyen iş alanları oluşturmaktadır.

İlgili Dosyalar