Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans (İngilizce)

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans (İngilizce)

Son yıllarda bilişim teknolojilerinin, her alanda olduğu gibi, iş dünyasındaki kullanım alanı da sürekli genişlemektedir. Bu gelişmelerle birlikte dünyada ve ülkemizde disiplinlerarası yaklaşım ve uygulamaların önemi de günden güne artmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) Programı, bu alandaki insan-gücü eksikliğini gidermek ve bu alanda araştırma yapacak kişileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu programda öğrencilere işletme yönetimi ve bilişim teknolojileri disiplinlerarası bir anlayış çerçevesinde öğretilmektedir. İş dünyası için bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve bu sistemlerin yönetimde etkin bir şekilde kullanılmasını ve işyerinin bu yolla rekabet gücü elde etmesini sağlayacak kişileri yetiştirmek, Yönetim Bilişim Sistemleri Programının amaçlarındandır. Bunun için öğrencilere öncelikle bilgisayar teknolojileri kavramları (programlama, web tasarımı, veritabani yönetimi, vb.) ve işletme yönetimi kavramları (ekonomi, pazarlama, muhasebe, finans, vb.) öğretilmektedir. Daha sonra, iki alanın tümleştirilmesini sağlayan derslerle, öğrencilerin sistem geliştirme, bilişim sistemleri yönetimi, elektronik ticaret, karar alma mekanizmaları gibi kavramları öğrenmeleri sağlanmaktadir. Laboratuvar ve projelerle desteklenen derslerle öğrencilerin teori ile birlikte uygulama kabiliyetleri de geliştirilmektedir. Bu programı tercih edecek öğrencilerin bilgisayar teknolojilerine ve işletme yönetimi konularına ilgi duyması beklenir. Bu bölümden mezun olmak için, öğrencinin 131 kredi-saat ders alması ve bir uzun staj yapması gerekmektedir.

İlgili Dosyalar