Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans Programı

Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans Programı

Uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkilerin hızla büyüdüğü günümüz dünyasında işletmelerin uluslararası boyutu özel bir önem kazanmış ve ekonomide sadece uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin ağırlığı artmıştır. Bu durum uluslararası uzmanlığa sahip yöneticilere olan gereksinimi belirgin ölçüde yükseltmiştir. Uluslararası Ticaret ve Finansman Programı da bu ihtiyaca yönelik olarak, işletme programının temel taşları üzerine öğrencilerimizin uluslararası ticaret ve işletme alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak biçimde oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz temel yönetim dersleri olan işletme, pazarlama, üretim, finans ve muhasebe dersleri ile temel yönetim bilgisini edindikten sonra, uluslararası pazarlama, uluslararası finans, çokuluslu firmalar, risk yönetimi ve sigorta, uluslararası ulaştırma, lojistik, proje yönetimi ve bölgesel ekonomik alanlar gibi uzmanlaşma dersleri ile bilgilerini uluslararası alanda pekiştirmektedirler. Öğrencilerimiz ayrıca küreselleşmenin yükselişi ile önem kazanan, uluslararası ticaret kuramları, uluslararası ticaret hukuku, finansal yenilikler, bölgesel ekonomik entegrasyon ve benzer faktörlerin işletme yönetimine olan etkisini de aldıklari derslerle kavrama olanağı bulmaktadırlar.

İlgili Dosyalar