Yandal Programları

A - İşletme, Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Lojistik Yönetimi Programları Öğrencileri için Yandal
Aşağıda yer alan Liste 1'deki derslerden 5 adet
TOPLAM: 30 AKTS
B - Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği Programları Öğrencileri için Yandal
ZORUNLU DERSLER
Dersin Kodu Dersin Adı AKTS Önkoşul
ECON 2001 Mikroekonomi 6
ECON 2002 Makroekonomi 6
Zorunlu Ders Toplamı: 12 AKTS
Aşağıda yer alan Liste 1'deki derslerden 2 ders
Aşağıda yer alan Liste 1 ya da Liste 2'deki derslerden 2 ders
TOPLAM: En az 34, en fazla 36 AKTS
C - İnsan ve Toplum Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği Programları Öğrencileri için Yandal
ZORUNLU DERSLER
Dersin Kodu Dersin Adı AKTS Önkoşul
ECON 1002 Makroekonomiye Giriş 7
ECON 2001 Mikroekonomi 6
ECON 2002 Makroekonomi 6
Zorunlu Ders Toplamı: 19 AKTS
Aşağıda yer alan Liste 1'deki derslerden 2 ders
Aşağıda yer alan Liste 1 ya da Liste 2'deki derslerden 2 ders
TOPLAM: En az 41, en fazla 43 AKTS
D - Psikoloji Programı Öğrencileri için Yandal
ZORUNLU DERSLER
Dersin Kodu Dersin Adı AKTS Önkoşul
ECON 1001 Mikroekonomiye Giriş 7
ECON 1002 Makroekonomiye Giriş 7
ECON 2001 Mikroekonomi 6
ECON 2002 Makroekonomi 6
Zorunlu Ders Toplamı: 26 AKTS
Aşağıda yer alan Liste 1'deki derslerden 2 ders
Aşağıda yer alan Liste 1 ya da Liste 2'deki derslerden 2 ders
TOPLAM: En az 48, en fazla 50 AKTS
E - Seçmeli Dersler (Liste 1)
Dersin Kodu Dersin Adı AKTS Önkoşul
ECON 3101 Ekonometri I 6
ECON 3102 Ekonometri II 6
ECON 3201 Parasal İktisat 6 ECON 2002 - Makroekonomi
ECON 3301 Uluslararası İktisat 6
ECON 3401 Kamu Maliyesi 6
ECON 3403 İktisadi Büyüme ve Kalkınma 6
ECON 4301 Global Ekonomide Güncel Sorunlar 6
ECON 4503 İktisat Politikası 6
ECON 4601 Türkiye Ekonomisi 6
F - Seçmeli Dersler (Liste 2)
Dersin Kodu Dersin Adı AKTS Önkoşul
ECON 3105 Oyun Teorisi 6 ECON 1001 - Mikroekonomiye Giriş ya da ECON 1005 - Ekonomiye Giriş
ECON 3303 Uluslararası Finans 5
ECON 3405 Sosyal Politika 5
ECON 3501 Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi 5
ECON 3601 Endüstriyel Ekonomi 5
ECON 3603 Çalışma Ekonomisi 5
ECON 3703 Çevre Ekonomisi 5
ECON 3705 Enerji Ekonomisi 5
ECON 4501 Avrupa Birliği Ekonomisi 5
ECON 4505 İktisadi Düşünce Tarihi 5
ECON 4507 Yakın Doğu İktisadi Tarihi 5
ECON 4603 Sosyal Ağlar Analizi ve İktisat 5
ECON 4801 İktisatta Özel Konular: Finansal İktisat 5
ECON 4803 İktisatta Özel Konular: Turizm Ekonomisi 5

İlgili Dosyalar