Neden Işık Ekonomi

Işık Üniversitesi Ekonomi Bölümü, öğrencilerinin iktisadi sektörlere hizmet verebilecek ekonomistler olmasını hedeflemiştir. Temel programımız, öğrencilerimizi küresel ekonomi ve iş dünyasının hızla değişen koşullarına hazırlamaya odaklıdır. Bölümümüz iktisadi sektörlerde kalifiye iş gücü ihtiyacının bilincindedir ve öğrencilerimizin modern kalitatif ve kantitatif mesleki becerileri kazanmalarına, mesleki etik ve çevre konularına duyarlı olmalarına son derece önem vermektedir.

Mezunlarımız özellikle ticaret, bankacılık, sigorta, finans ve denetim alanlarında çalışmaktadır. Mezunlarımızın bir kısmı da yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmayı tercih etmiştir.

Işık Üniversitesi Ekonomi Bölümü programımız son derece seçici olup, lisans diploması için dört yıllık bir eğitimi öngörmüştür. Eğitim dili İngilizce'dir.

İlgili Dosyalar