Çift Anadal Programları

Çift Anadal Programları

A - İşletme, Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Lojistik Yönetimi Programları Öğrencileri için Çift Anadal Programı
ZORUNLU DERSLER
Dersin Kodu Dersin Adı AKTS Önkoşul
ECON 3101 Ekonometri I 6
ECON 3102 Ekonometri II 6
ECON 4001 İktisatta Araştırma Yöntemleri 5
ECON 4901 Araştırma Projesi 8
Zorunlu Ders Toplamı: 25 AKTS
Aşağıda yer alan Liste 1'deki derslerden 4 ders
Aşağıda yer alan Liste 2'deki derslerden 3 ders
TOPLAM: En az 64, en fazla 67 AKTS
B - Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği Programları Öğrencileri için Çift Anadal Programı
ZORUNLU DERSLER
Dersin Kodu Dersin Adı AKTS Önkoşul
ECON 2001 Mikroekonomi 6
ECON 2002 Makroekonomi 6
MATH 2208 İktisadi ve İdari Bilimler için İstatistik II 6
ECON 3101 Ekonometri I 6
ECON 3102 Ekonometri II 6
ECON 4001 İktisatta Araştırma Yöntemleri 5
ECON 4901 Araştırma Projesi 8
Zorunlu Ders Toplamı: 43 AKTS
Aşağıda yer alan Liste 1'deki derslerden 4 ders
Aşağıda yer alan Liste 2'deki derslerden 2 ders
TOPLAM: En az 77, en fazla 80 AKTS
C - İnsan ve Toplum Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği Programları Öğrencileri için Çift Anadal Programı
ZORUNLU DERSLER
Dersin Kodu Dersin Adı AKTS Önkoşul
ECON 1002 Makroekonomiye Giriş 7
ECON 2001 Mikroekonomi 6
ECON 2002 Makroekonomi 6
MATH 2208 İktisadi ve İdari Bilimler için İstatistik II 6
ECON 3101 Ekonometri I 6
ECON 3102 Ekonometri II 6
ECON 4001 İktisatta Araştırma Yöntemleri 5
ECON 4901 Araştırma Projesi 8
Zorunlu Ders Toplamı: 50 AKTS
Aşağıda yer alan Liste 1'deki derslerden 4 ders
Aşağıda yer alan Liste 2'deki derslerden 2 ders
TOPLAM: En az 84, en fazla 87 AKTS
D - Psikoloji Programı Öğrencileri için Çift Anadal Programı
ZORUNLU DERSLER
Dersin Kodu Dersin Adı AKTS Önkoşul
ECON 1001 Mikroekonomiye Giriş 7
ECON 1002 Makroekonomiye Giriş 7
ECON 2001 Mikroekonomi 6
ECON 2002 Makroekonomi 6
ECON 3101 Ekonometri I 6
ECON 3102 Ekonometri II 6
ECON 4001 İktisatta Araştırma Yöntemleri 5
ECON 4901 Araştırma Projesi 8
Zorunlu Ders Toplamı: 51 AKTS
Aşağıda yer alan Liste 1'deki derslerden 4 ders
Aşağıda yer alan Liste 2'deki derslerden 2 ders
TOPLAM: En az 85, en fazla 88 AKTS
E - Seçmeli Dersler (Liste 1)
Dersin Kodu Dersin Adı AKTS Önkoşul
ECON 3201 Parasal İktisat 6 ECON 2002 - Makroekonomi
ECON 3301 Uluslararası İktisat 6
ECON 3401 Kamu Maliyesi 6
ECON 3403 İktisadi Büyüme ve Kalkınma 6
ECON 4301 Global Ekonomide Güncel Sorunlar* 6
ECON 4503 İktisat Politikası 6
ECON 4601 Türkiye Ekonomisi 6
*Uluslararası Ticaret Programı öğrencilerinin zorunlu dersidir; bu dersi Çift Anadal Programı'nda seçmeli olarak alamazlar.
F - Seçmeli Dersler (Liste 2)
Dersin Kodu Dersin Adı AKTS Önkoşul
ECON 3105 Oyun Teorisi 6 ECON 1001 - Mikroekonomiye Giriş ya da ECON 1005 - Ekonomiye Giriş
ECON 3303 Uluslararası Finans 5
ECON 3405 Sosyal Politika 5
ECON 3501 Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi 5
ECON 3601 Endüstriyel Ekonomi 5
ECON 3603 Çalışma Ekonomisi 5
ECON 3703 Çevre Ekonomisi 5
ECON 3705 Enerji Ekonomisi 5
ECON 4501 Avrupa Birliği Ekonomisi 5
ECON 4505 İktisadi Düşünce Tarihi 5
ECON 4507 Yakın Doğu İktisadi Tarihi 5
ECON 4603 Sosyal Ağlar Analizi ve İktisat 5
ECON 4801 İktisatta Özel Konular: Finansal İktisat 5
ECON 4803 İktisatta Özel Konular: Turizm Ekonomisi 5

İlgili Dosyalar