Close

Üniversiteden Yeni Yüksek Lisans Programı

Back

Fmv, Işık Üniversitesi 2012-2013 eğitim-öğretim yılında''Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi'' Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı hayata geçiriyor.