Yulia Shilova

Yulia Shilova

  • İngilizce Yabancı Dil Programı (EFL)
  • English Instructor
  • yulia.shilova@isikun.edu.tr

Yulia Shilova

Education
  • BA Honors Degree in English and German, North Kazakhstan State University, 2004 
  • MA Honors Degree in English Philology, North Kazakhstan State University, 2007 
  • MA Degree in Intercultural Communication and European Studies, Hochschule Fulda, 2012

İlgili Dosyalar