Asım Şakar

Asım Şakar

  • İngilizce Yabancı Dil Programı (EFL)
  • ICT Coordinator / English Instructor
  • EFL Z-12
  • asimsakarisikun.edu.tr
  • 444 07 99 - (5040)

Asım Şakar

Education

  • M.A., TEFL, Boğaziçi University, September 2003 
  • B.A., English Translation & Interpretation, Hacettepe University, July 1996

İlgili Dosyalar