Close

Staj Uygulama Esasları

Back

Staj tarihleri

Stajlar akademik tatillerde yapılır. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmaz.

- Sadece beklemeli öğrenciler, haftada en az 3 tam iş günü serbest (gün içinde hiçbir ders yada uygulama bulunmaması) olmak koşulu ile akademik yıl içerisinde staj çalışması yapabilirler.

- Yaz okulundan ders alan öğrenciler de haftada 3 tam serbest gün koşulu ile staj çalışması yapabilir. ( Staj sicil belgesine yazılan tarihler referans alınır.)

Staj yeri

Bir kuruluşta, bir staj devresinden fazla staj yapılamaz.

- Staj, iş yaşamının bir denemesidir. Staj yeri temin etmek için firmalarla görüşmek de, ilk iş başvurusu'na benzetilebilir. Bu nedenle staj için yapacağınız görüşmelere özen gösterin.

Başvuru için

- Staj başvurusunda eğer istenirse "Staj Başvuru Formu" kullanılabilir.

- İşyerinden, staj yapabileceğine dair alınacak bir yazı da staj başvuru formu yerine kullanılabilir. Yazı, firmanın antetli kağıdına ve onaylı olmalıdır.

- Staj başvurusu, bölüm tarafından onaylandıktan sonra bu iş yerinde staj yapılabilir. Onay alınmadan yapılan stajlar kabul edilmeyecektir.

Staja Başlarken

Stajyer öğrenciye bir adet "Staj Sicil Belgesi" verilecektir. Bahar dönemi Final sınavlarından sonra  işyerine gidecek ve stajını yapacaktır.

- Stajın zorunlu olduğunu belirten Zorunlu Staj Formu Fakülte Sekreterliği'nden alınabilir. Bu belgenin Fakülte Sekreterliği tarafından onaylanması gerekmektedir.

- Staj yapılacak firma sigortanın üniversite tarafından karşılanacağına dair bir belge isterse bu belge Fakülte Sekreterliği'nden alınabilir.

- Staj raporunuzu, staj yaptığınız süre esnasında hazırlamanız ve sicil belgenizle birlikte onaylatmanız tavsiye edilir. Staj raporları dönem başlangıcından sonra en geç 1 ay içerisinde Bölüm Sekreterliğine teslim edilmelidir.

Stajdan sonra

Staj sonunda "Staj Sicil Belgesi" işyeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylanır ve kapalı zarfa yerleştirilir, elden veya posta ile staj yetkilisine gönderilir. Staj Raporu Hazırlama Esasları'na uygun olarak hazırlanan ve işyeri yetkilisi tarafından onaylanan staj raporu, akademik yıl başladıktan sonra 1 ay içerisinde bölüm sekreterliklerine teslim edilir.

Raporla birlikte "Staj Sicil Belgesi" ve "Zorunlu Staj Formu" da teslim edilmelidir. Bu belgelerin olmaması durumunda rapor teslim alınmaz. 

- Raporlar İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanabilir. (ingilizce ve türkçe karışık olmaz.)

- Süresinde teslim edilmeyen (kurallara uymayan) raporları kabul etmeye, Dekanlık yetkilidir.