Ulusal Destekli Projeler

Ulusal Destekli Projeler

Yazdır

Proje Adı
Project Title

Araştırmacı(lar)
Researcher(s)

Yürütücü Kurum(lar)
Host Institute(s)

Destekleyen Kurum(lar)
Funding Institute(s)
Bütçesi Budget Süresi Duration
İKSV İstanbul Tasarım Bienali E. Hürsu Öke İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Arçelik, Doğuş Grubu, Bilgili, ENKA Vakfı, Vitra   4 Ay Proje Geliştirme + 45 Gün Sergi
Meme Kanserinin Tanısı ve İzlenmesi İçin Mikrodalga Uyarımlı Termoakustik Görüntüleme
(Microwave Induced Thermoacoustic Imaging for Breast Cancer Diagnosis and Follow-up)
Prof. Dr. Mustafa Karaman(Yürütücü)
Doç. Dr. Banu Uzun(Araştırmacı)
İstanbul Teknik Üniversitesi TÜBİTAK 2.500.000 TL 2014-2017

Eğitimde gizliliği koruyan veri paylaşımı ve analizi

Yrd. Doç. Dr. Ali İnan Sabancı Üniversitesi Sabancı Üniversitesi 480.000 TL 2014-2016

Dış Politikada Değişim Süreci: Türkiye'nin Kuzey Irak Politikası Örneği

Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane Işık Üniversitesi  TÜBİTAK 46,242.44 TL 2014-2016

Dijital Kaynakların Müşterek Kullanımı Ve Özgür/Açık Kaynak Kodlu Yazılım (ÖAKKY): Kurumsalcı Bir Yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Serhat Koloğlugil Işık Üniversitesi  TÜBİTAK (1001 Projesi) 56.535,00 TL 2014-2016

Araştırmacı: "Genişband Mikrodalga Yükselteç Tasarımı İçin Yazılım Paketi Geliştirilmesi ve Yükselteç Üretimi" Proje Kodu: 029473

Prof. Dr. Sıddık Yarman RFT Araştırma A.Ş. Istanbul Teknopark A.Ş. Kuluçka Merkezi ve Turkiye Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 30.000 TL 2014-2016
Çok Girdili Çok Çıktılı Kablosuz Haberleşme Sistemleri için Sinyal Tanıma Sistemlerinin Geliştirilmesi M. Mengüç ÖNER Işık Üniversitesi TÜBİTAK ARDEB 150500 TL 2014-2016

GSM Ortamında Servis Sağlayıcı ile Kullanıcı Arasında Güvenli ve Özel Bilgi Transferi İçin Güvenlik Altyapısı Modeli Tasarımı ve Geliştirilmesi

Prof. Dr. Vedat COŞKUN (Yürütücü)(1)
Prof. Dr. H. Ali MANTAR (Araştırmacı)(2)

Işık Üniversitesi(1)
Gebze Teknik Üniversitesi(2)

TÜBİTAK & Turkcell Teknoloji

225.231,75 TL 2014-2016
Enerji hasadı yapan kablosuz ağlarda kullanıcı işbirliği ve kaynak tahsisi.
(User cooperation and resource allocation in energy harvesting wireless networks.)
Doç. Dr. Onur Kaya (Yürütücü, Işık Üniversitesi),
Prof. Dr. Şennur Ulukuş (Araştırmacı, University of Maryland)
Işık Üniversitesi TÜBİTAK 247285 TL 2014-2016

Bulutta Güvenli Eleman

Prof. Dr. Vedat COŞKUN (Yürütücü)(1)
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN (Araştırmacı)(2)
Işık Üniversitesi (1)
İstanbul Üniversitesi (2)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı & KoçSistem Bilgi ve İletişim A.Ş. 89.572,50 TL 2015-2016
Kentiçi Otoyollarda Dinamik Trafik Kontrolü için bir Yaklaşım Doç. Dr. Murat ERGÜN İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İTÜ BAP 5000 TL

2014-2015
(6 Ay)

 Trafik kontrolü stratejilerinin verimlilik ve eşitlik açısından incelenmesi Doç. Dr. Murat ERGÜN İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İTÜ BAP 16.500 TL 2014-2015
(12 Ay)
Video ve Görüntü İşleme Konuları için Çerçeve Platform Hazırlama Projesi – Uzaktan Algılama (VİSKON-RS) Dr. Fatih Kahraman (Danışman: Hasan F. Ateş) TÜBİTAK-BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1.000.000 TL 2014-2015
Kayseri İçkale, Restorasyon, Rolove, Restitüsyon Projesi Prof. Dr. Doğan Zafer Ertürk AR-GE İKÜ Kayseri Büyükşehir Belediyesi 108.000 TL 2014-2015
114M348 / ARAŞTIRMACI ROLÜNDEYİM.

Yrd. Doç. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu

Boğaziçi Üniversitesi Tübitak- MAG    2014 (3 Yıl)
Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi – DAG (2011K120230)

Yrd. Doç. Dr. Onur Keskin - Proje Müdürü

Atatürk Üniversitesi  Kalkınma Bakanlığı – Devlet Planlama Teşkilatı 90.000.000,00 TL 2014 (60 Ay)
Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi – DAG (2011K120230)

Yrd. Doç. Dr. Onur Keskin - Proje Teknik Müdürü

Atatürk Üniversitesi  Kalkınma Bakanlığı – Devlet Planlama Teşkilatı 90.000.000,00 TL 2014 (60 Ay)
Sürdürülebilir arazi planlama çalışmalarını destekleyecek bir iklim değişikliği-ekosistem hizmetleri yazılımının geliştirilmesi.

Serengil, Y. İstanbul Üniversitesi

Uzun, A., Sengönül, K., Erdem, N., İnan, M., Kindap,T., Randhir, T.)

TUBİTAK
Işık Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi

TUBİTAK- ÇAYDAG 2012, Proje No: 112Y096, 267.301 TL 2014 (48 Ay)
2014/45 No'lu Optik Türbülans Jeneratörü Yapımı ve Karakterizasyonu Projesi

Yrd. Doç. Dr. Onur Keskin - Araştırmacı

Atatürk Üniversitesi  Atatürk Üniversitesi – Güdümlü BAP Projeleri 200.000,00 TL 2014 (24 Ay)
Farklı Kaynaklardan Veri Toplayarak Kendi Kendine Öğrenebilen Günlük İş Raporu Uygulamasının Geliştirilmesi (Danışman olarak)

Doç. Dr. Olcay Taner YILDIZ

Global Bilgi Teknolojileri A.Ş.  Tübitak- TEYDEB  401.330 TL 2014 (12 Ay)
Olay Tabanlı Kişiye Özel Akıllı Kampanya Yönetim Sistemi (Danışman olarak)

Doç. Dr. Olcay Taner YILDIZ

O4 Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Ticaret A. Ş.  Tübitak- TEYDEB  498.456 TL 2014 (14 Ay)
Ulusal Anksiyete Bozuklukları Kongresi, Kıbrıs - Konuşmacı

Yrd. Doç. Dr. Rukiye Hayran

 Anksiyete Derneği  Anksiyete Derneği   2014
 Zirve Üniversitesi Rehberlik Günleri – Açılış Konuşması

Yrd. Doç. Dr. Rukiye Hayran

Zirve Üniversitesi Zirve Üniversitesi   2014

Araştırmacı: "Genişband Mikrodalga Yükselteç Tasarımı İçin Yarı-Analitik Yöntemler Geliştirilmesi ve Bir Yükselteç Üretimi"

Proje Kodu: 112E238
Prof. Dr. Sıddık Yarman Istanbul Universitesi BAP Koordinatörlüğü Tubitak Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 170.000 TL 2013-2015
Yerel olmayan dalga denkleminin bir Fourier spektral yöntem yardımıyla sayısal incelemesi
(Numerical investigation of nonlocal wave equations by a Fourier spectral method)
Gülçin M. Muslu, Handan Borluk Istanbul Teknik Üniversitesi TÜBİTAK 146705 TL 2013-2015
Optimal ABS Frenleme Kontrolcüsünün Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Erkin Dinçmen Işık Üniversitesi TÜBİTAK 65482 TL 2013-2015
Bürünsel, Sözcüksel ve Biçimbilgisel Bilgiyi Kullanan Co-Training ile Türkçe Konuşma Dilinin Otomatik Cümle Bölütlemesi
(Co-training using Prosodic, Lexical and Morphological Information for Automatic Sentence Segmentation of Turkish Spoken Language)
Doç. Dr. Ümit Güz (Yürütücü),
Yrd. Doç. Dr. Hakan Gürkan (Araştırmacı)
Işık Üniversitesi TÜBİTAK 170680 TL 2012-2015
Çok Girdili Çok Çıktılı Kablosuz Haberleşme Sistemleri için Sinyal Tanıma Sistemlerinin Geliştirilmesi.
(Signal Identification for MIMO systems)
Doç.Dr. Mengüç ÖNER (Yürütücü) Işık Üniversitesi TÜBİTAK 150599 TL 2012-2014
Veri Madenciliği ve Mantıksal Çıkarım Teknikleri ile Mandıra Çiftlik Analiz ve Öğrenme Sistemi
(An Analysis and Learning System with Data Mining and Reasoning Techniques for Dairy Farms, MILKMINER)

Yrd. Doç. Dr. Gülay ÜNEL (Yürütücü)
Prof. Dr. Vedat COŞKUN (Araştırmacı)

Işık Üniversitesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı & Triodor A.Ş.

56.810,00 TL 2012-2014
İnşaat Yapım Projelerinde Kaynak Dengeleme Problemi için Yüksek Performanslı Kesin ve Üst Sezgisel Yöntemler Geliştirilmesi
(Development of High Performance Exact and Meta-Heuristic Algorithms for Resource Leveling Problem in Construction Projects)

Doç. Dr. Rıfat Sönmez (Yürütücü, ODTÜ), Yrd. Doç. Dr. Tankut Atan (Işık Üniversitesi), İsmail Alphan Nurtuğ (4S İş Teknolojileri Optimizasyonu)

Işık Üniversitesi

TÜBİTAK

37125 TL 2012-2014
NFC Loyal
NFC Loyal

Prof. Dr. Vedat COŞKUN (Yürütücü) (1)
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN (Araştırmacı) (2)

Işık Üniversitesi (1)
İstanbul Üniversitesi (2)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Provus A.Ş.

105.350,00 TL 2012-2013
Video ve görüntü işleme konuları için çerçeve platform hazırlama (VİSKON)
(Framework platform for video and image processing problems)
Dr. Fatih Kahraman (Yürütücü), Doç. Dr. H.F. Ateş (Araştırmacı) Işık Üniversitesi TÜBİTAK-BİLGEM-BTE 2012

Araştırmacı:
"Geniş Band Mikrodalga Kuvvetlendiricinin Yarı Analitik Yöntem Kullanılarak Tasarımı" Proje Kodu: 18549

Prof. Dr. Sıddık Yarman

Istanbul Universitesi BAP Koordinatörlüğü

 

230.000 TL 2011-2014
TUBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (3501) (Göç Hareketlerinin Fiyatlara Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç

Işık Üniversitesi

TÜBİTAK

78303 TL 2011-2013
İşbirlikçi Bilişsel Radyo Sistemleri İçin Kodlama ve Kodçözme Teknikleri, Erişilebilir Veri Hızları ve Kaynak Tahsisi
(Encoding and Decoding Strategies, Achievable Rates and Resource Allocation for Cooperative Cognitive Radio Systems)

Doç. Dr. Onur Kaya (Yürütücü)


Işık Üniversitesi

TÜBİTAK

95565 TL 2011-2013
IP Contest Prof. Dr. Mustafa Karaman(Yürütücü), Yard. Doç. Dr. Ayşegül Tüysüz Erman, Doç. Dr. Mehmet N. Aydın
Işık Üniversitesi TÜBİTAK 10000 TL 2011-2012
Gözetimli Öğrenme Algoritmalarının İstatistiksel Yöntemlerle Karşılaştırılması
(Statistical Comparison of Supervised Learning Algorithms)
Prof. Dr. Ethem Alpaydın (Yürütücü), Doç. Dr. Olcay Taner Yıldız (Araştırmacı)
Işık Üniversitesi TÜBİTAK 145540 TL 2010-2013
Kuzey Anadolu Fay Zonu (kafz) Üzerinde Ilgaz (Çankırı)-Karlıova (Bingöl) Arasındaki Ötelenmiş Morfotektonik Yapıların Yaşlandırılması ile Uzun Dönem Kayma Hızının Belirlenmesi
Proje Kodu: 110Y059
Prof. Dr. H. Serdar Akyüz1
(Yürütücü),
Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak2
İstanbul Teknik Üniversitesi1,
Işık Üniversitesi2,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
TÜBİTAK-ÇAYDAG 379.440 TL 2010-2013
İşbirlikli Kablosuz Haberleşmede Dik Frekans Bölmeli Çoklama (OFDM)-Tabanlı Öz Kaynak Tahsisi
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)-Based Resource Allocation in Cooperative Wireless Communications)

Doç. Dr. Tolga Girici1 (Yürütücü), Doç. Dr. Onur Kaya1, Yrd. Doç. Dr. Melda Yüksel1

1TOBB ETÜ, 2Işık Üniversitesi

TÜBİTAK

40000 TL 2010-2011
Doğu Anadolu Fay Zonu'nun Gölbaşı (Adıyaman) ile Karataş (Adana) Arasındaki Kesiminin Geç Kuvaterner Aktivitesi
Proje Kodu: 109Y043
Doç. Dr Volkan Karabacak1
(Yürütücü),
Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak2

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1,
Işık Üniversitesi2

TÜBİTAK-ÇAYDAG

265.850 TL 2009-2012
Yüz Anatomisine Dayalı İfade Tanıma
(Expression Recognition based on Facial Anatomy)
Yrd. Doç. Dr. M. Taner Eskil Işık Üniversitesi TÜBİTAK 186000 TL 2009- 2012
Sıkıştırılmış Videolarda Kodlayıcı Destekli Video Çözünürlük İyileştirilmesi
(Encoder Assisted Video Resolution Enhancement For Compressed Videos)
Doç. Dr. Hasan F. Ateş (Yürütücü)

Işık Üniversitesi

TÜBİTAK 117.365 TL 2009-2012
Adli Görüntü İyileştirme ve Onarma (İYON)
(Forensic Image Enhancement/Restoration Project)

Dr. Deniz Mendi (Yürütücü), Doç. Dr. H.F. Ateş (Araştırmacı)

TÜBİTAK-BTE, Emniyet Genel Müd., Koç Ünversitesi, İTÜ, Işık Universitesi

TÜBİTAK-KAMAG

2009-2011
İznik Gölü Kıyılarındaki Yalıtaşlarının Kökeni, Yaşı ve Geç Kuvaterner Göl Seviye Değişimleri ile Bağlantıları
Proje Kodu: 109Y143
Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal1
(Yürütücü),
Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1,
Işık Üniversitesi2

TÜBİTAK-ÇAYDAG

127.175 TL 2009-2011
Kütahya Fay Zonu'nun Poleosismolojisi
Proje Kodu: 109Y157
Doç. Dr Volkan Karabacak1
(Yürütücü),
Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak2

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi1,
Işık Üniversitesi2

TÜBİTAK-ÇAYDAG

24.990 TL 2009-2010
Karlıova Üçlü Eklemı Civarında Göynük Fayı (Bingöl) ve Varto Fayının (Muş) Morfotektonığı, Fay Geometrisi ve Kayma Hızı
Proje Kodu: 109Y160
Prof. Dr. H. Serdar Akyüz1
(Yürütücü),
Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak2

İstanbul Teknik Üniversitesi1,
Işık Üniversitesi2

TÜBİTAK-ÇAYDAG

24.500 TL 2009-2010
Türkçe Dil İşleme için Bürünsel Bilginin Çıkarılması ve Kullanılması
(Extracting and Using Prosodic Information for Turkish Spoken Language Processing)

Yrd. Doç. Dr. Ümit Güz (Yürütücü), Öğretim Gör. Dr. Hakan Gürkan

Işık Üniversitesi

TÜBİTAK 110 667 TL 2008-2010
Fethiye-Burdur Fay Zonu Üzerindeki Cibyra Antik Kentinde Tarihsel Deprem İzlerinin Arkeosismolojik ve Paleosismolojik Yöntemler Kullanılarak İncelenmesi Dr. Volkan Karabacak (Yürütücü), Prof. Dr. Erhan Altunel , Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak2, Doç. Dr. Serdar Akyüz 1, Doktora Öğ. Çağlar Yalçıner, Yük. Lisans.Öğ. Önder Yönlü

1İTÜ
2Işık Üniversitesi

Genel Jeoloji Anabilim Dalı / Yapısal Jeoloji - Tektonik Bilim Dalı Osmangazi Üni. Müh. Mim. Fak. Eskişehir 154 550 TL 2008-2009
Kaotik şifreleme sistemlerinin güvenlik analizi Prof. Dr. Ercan Solak(Yürütücü)

Işık Üniversitesi

TÜBİTAK 88 666 TL 2007-2010
Türk Hazır Giyim Sanayi için Veri Madenciliği Tabanlı Bir Kalıcı İndirim Yönetim Sistemi Prototipi
(A Data-Mining Driven Markdown Management System Prototype for Turkish Apparel Industry)
Doç. Dr. Ayhan Demiriz (Yürütücü)2, Yrd. Doç. Dr. Tankut Atan, Dr. Gürdal Ertek2, Yrd. Doç. Dr. Ufuk Kula1 1Sakarya Üniversitesi
2Sabancı Üniversitesi

 

TÜBİTAK 173 955 TL 2007-2010
Saklı Markov Modelleri ile Kural Öğrenme Algoritmalarında Model Seçimi Doç. Dr. Olcay Taner Yıldız(Yürütücü)

.Işık Üniversitesi

TÜBİTAK 75 550 TL 2007-2009
Hanehalkı Varlık ve Borç Stokları: Türkiye'de Tüketici Finansal Tercihleri Üzerine Anket Çalışması Prof. Dr. Fikret Adaman(Yürütücü)1, Prof. Dr. Mehmet Kaytaz2, Tansel Yılmazer3

1Boğaziçi Üniversitesi
2Işık Üniversitesi
3Purdue University

TÜBİTAK 120 300 TL 2007-2008
11 Eylül Sonrası Ortamda Kentsel Güvenlik ve Terör:Yerel Yönetimlerin Etkin Rol Oynayacağı Yeni Bir Yaklaşım

Prof. Dr. Bülent Aras(Yürütücü)

Işık Üniversitesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 14 744 TL 2007-2008
Kullanıcı İşbirliğine Dayalı Kablosuz İletişim Ağlarında En İyi Özkaynak Tahsisi ve İletim Stratejileri Doç. Dr. Onur Kaya(Yürütücü) Işık Üniversitesi TÜBİTAK 81 497 TL 2006-2009
Hareket Bilinçli Algılayıcı Ağların Yerelleştirilmesi Doç. Dr. Cesim Erten (Yürütücü), Arda Olca Çakıroğlu, Ömer
Karataş

Işık Üniversitesi

TÜBİTAK-TEYDEB 122 050 TL 2006-2009
Tıbbi ultrasonik kanal içi görüntüleme için yeni yöntemler Prof. Dr. Mustafa Karaman(Yürütücü), Alper Şişman, Coşkun Tekeş Işık Üniversitesi TÜBİTAK 56 000 TL 2006-2008
Gerçek Zamanlı Ses ve Görüntü Kodlayıcı-Kodçözücüleri Tasarımı
(Design of Real-time Audio and Video Codecs)
VESTEK Elektronik A.Ş (Yürütücü), Doç. Dr. H.F. Ateş (Danışman) Işık Üniversitesi TÜBİTAK-TEYDEB 2006-2008
Üç Boyutlu Göz Geometrisinin Sıradüzensel Küme Bölüntüleme İle Verimli Spektral Kodlaması
(Efficient Spectral Coding of 3-D Mesh Geometry with Hierarchical Set
Partitioning)
Doç. Dr. Ulug Bayazıt(Yürütücü), Yrd. Doç. Dr. Hasan F. Ateş(Yardımcı araştırmacı)1, Umut Konur 2, Prof. Dr. Fikret S. Gürgen(Danışman)2

1Işık Üniversitesi
2Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü

TÜBİTAK 41 884 TL 2006-2008

Doğu Anadolu Fayinin Paleosismolojisi- Pilot Bölge: "Türkoğlu Gölbaşı Arası"

Cenk Erkmen(Yürütücü), Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak, Afet İşleri proje çalışanları

Işık Üniversitesi

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü projesi 74 000 TL 2006-2008
Çağrı Merkezleri için İşgücü Planlaması Lerzan Örmeci(Yürütücü), Selçuk Savaş, Deniz Aksen, Aslı Erdem, F. Sibel Salman TÜBİTAK 101 115 TL 2006-2008
Büyük Menderes Fay Zonunun Arkeosismolojisi Ve Paleosismolojisi Prof. Dr. Erhan Altunel (Yürütücü)3, Prof. Dr. Mustapha Meghraoui4, Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak2, Doç. Dr. Serdar Akyüz1, Araş. Gör. Volkan Karabacak, Doktora Öğ. Çağlar Yalçıner

1İTÜ
2Işık Üniversitesi, 3Osmangazi Üniversitesi, 4Strasbourg Universitesi

TÜBİTAK- Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz
Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) Programı Projesi
166 900 TL 2006-2008
Azerbaycan ve Türkiye'de siyasi değişim ve modernleşme bağlamında siyasi karikatür Yrd. Doç. Dr. Salih Bıçakcı(Yürütücü), Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat Işık Üniversitesi TÜBİTAK-SOBAG 16 540 TL 2006-2007
Güvenliğin Açmazları: Suriye Ve Afganistan Deneyimlerinde Güvenlik - Demokrasi Ve Güvenlik - İstikrar İkilemleri Prof. Dr. Bülent Aras(Yürütücü), Doç. Dr. Şule Toktaş

 

TÜBİTAK 20 000 TL 2006-2007
TÜBİTAK Uluslararası Toplantı Desteği Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat(Yürütücü)

Işık Üniversitesi

2006
TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı) Uluslararası Toplantı Desteği Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu(Yürütücü), Prof. Dr. Bülent Aras, Doç. Dr. Salih Bıçakcı

Işık Üniversitesi

2006
H.264 Video Kodlama Standardı İçin Verimli ve Düşük Karmaşıklıkta Kodlayıcı Tasarımı
(Efficient and Low-complexity Encoder Design for H.264 Video Coding
Standard)
Doç. Dr. Hasan F. Ateş (Yürütücü)

Işık Üniversitesi

TÜBİTAK 63 950 TL 2005-2007
Elektrokardiyogram (EKG) İşaretleri için Bir Matematiksel Model
(A Mathematical Model for Electrocardiogram (ECG) Signals)
Prof. Dr. B.S. Yarman (Yürütücü)1,
Doç. Dr. Ümit Güz2,
Hakan Gürkan2

1İstanbul Üniversitesi,
2Işık Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Fonu 13 284 TL 2005-2006
Sumaki Höyük Kazısı Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak (Yürütücü) Işık Üniversitesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mardin Müzesi

40.000 TL
Aralık 1939 Erzincan Depremi (Ms: 7.8) Yüzey Kırığı (Batı) Ezine Pazar Segmentinin Özelliklerinin Jeodezik ve Paleosismolojik Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Işık Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

20.000 TL

İlgili Dosyalar