Paylaş

Nanobilim ve Nanoteknoloji

Seçmeli Ders

Bu derste öğrenciler "Nanobilim, nanoteknoloji ve nanomalzeme nedir?" sorusuna yanıt arayacaklar. Dersin kapsamında nanoölçek ve nanoölçekte fizik, nanomalzeme, nano'yu özel kılan faktörler, doğal ve yapay nanomalzemeler, boyut ve şekilin nanomalzeme özelliklerine olan etkileri, nanobilimde bazı karakterizasyon teknikleri ve nanomalzeme üretim yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. Nanoteknolojinin uygulama alanları örnekler üzerinden tartışılacaktır.

İlgili Dosyalar