Paylaş

Ekonomi, Finans ve Refah

Seçmeli Ders

Ekonomi ve finans kavramları hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, ekonomi okuryazarlığı ve finansal okuryazarlık yetkinliklerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu derste öğrenciler bu iki yetkinlik çerçevesinde, para, yatırım ve yatırım araçları, uluslararası yatırımlar, piyasalar, sıcak para gibi temel kavramları öğrenecekler, tasarrufun ülke ekonomisinin geleceğine etkilerini tartışacaklar ve küresel krizlerin sebepleri ve sonuçları konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

İlgili Dosyalar