Paylaş

İklim Adaleti: Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri

Seçmeli Ders

Sanayileşmenin hızlandırdığı küresel ısınma sonucu ortaya çıkan iklim krizleri, dünyamızı gıda ve su kıtlığı, aşırş yağışlar, aşırı sıcaklar, daha fazla hastalık ekonomik kayıplar, göç ve çatışmalarla tehdit etmektedir. Yapılan çalışmalara göre iklim krizine bir çözüm bulunamazsa önümüzdeki yıllar içinde dünya sıcaklık ortalamasının daha da artması kaçınılmaz olacak, bu da dünyadaki yaşamın büyük oranda tehlikeye girmesi anlamına gelmektedir. Bu derste, iklim değişikliği sebepleri, sonuçları ve alınabilecek önlemler disiplinlerarası bir bakış açısı ile tartışılacaktır.

İlgili Dosyalar