Paylaş

Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Atölyesi

Zorunlu Ders

Dersin amacı, öğrencilere disiplinlerarası bir yaklaşımla ve yaratıcı düşünme yöntemleriyle karmaşık problemlerin çözümü konusundaki beceri ve yetkinliklerin temel düzeyde kazandırılmasıdır. Dersin sonunda, öğrenciler yaratıcı becerilerini tanıyıp geliştirebilecek, karmaşık problemlerin çözümü ve yaratıcı düşünme yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olacak, bir takım halinde çalışma yetkinliğine sahip olacaklardır. Atölye sonunda öğrenciler bireysel ve toplumsal ölçekte problemler üzerinde düşünme, güncel sorunları analiz etme, çözümleme yapma ve yaratıcı çözüm önerileri geliştirip sunabilme becerisi kazanacak ve yaratıcı düşünme ve problem çözme yöntemlerinin yenilikçi proje fikirlerinin ortaya konulması amacıyla kullanılması konusunda bilgi edineceklerdir.

İlgili Dosyalar