Paylaş

Büyük Veri Uygulamaları

Seçmeli Ders

Artan veri hacmi ve veri çeşitliliği veri analistliği mesleğinin geleceğin meslekleri arasında üst sıralarda yer alması sonucunu doğurmuştur. Hayatın her alanında yoğun ve farklı verinin farklı kaynaklardan giderek artan bir şekilde üretilmesi sonucu ortaya çıkan "Büyük Veri" ve veri analizi konularında bilgi sahibi olunması, rekabet gücünün artması, karar verme sürecinde sağladığı avantajlar konularında bireylerin öne çıkmasını sağlarken, veri güvenliği kavramını da gündeme getirmektedir. Bu derste, büyük verinin hayatımızın çok farklı alanlarında bizlere sağladığı avantajlar, gelecekte veri analistliğinin önemi ve veri güvenliği kavramları tartışılacaktır.

İlgili Dosyalar