Öğr. Gör. Özlem Erdemci

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Office No:DK-18
Office Phone:7249
E-Mail: