Öğr. Gör. Tamer Yılmaz

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

Office No:
Office Phone:
E-Mail: