Müfredat

Müfredat

IŞIK'lı Akademik Eğitim Modeli'nin temelinde; üniversitenin ilk yılından itibaren uygulanan ortak müfredat ve ortak dersler vardır. Ortak dersler, Işık Üniversitesi'nde eğitim alacak her öğrencinin daha etkin, üretken ve verimli olabilmesi için temel formasyonun tamamlanmasında ilk adımdır.

Işık Üniversitesi öğrencilerine; öğrenim gördükleri programların birbiriyle olan etkileşimleri, teoride ve uygulamada kesiştikleri, birbirlerini etkiledikleri, geliştirdikleri, dönüştürdükleri noktalar aktarılmakta, öğrencilerimize günümüzün ve geleceğin çok boyutlu ihtiyaçlarına, çok boyutlu düşünme yetisiyle çok boyutlu çözümler üretme yeteneği kazandırılmaktadır.  

Işık Üniversitesi'nde programların farklı müfredatlarına göre farklı dönemlerde alınabilen dersler bulunmakla birlikte sistemin temeli, ilk yıldaki iki dönem ve ikinci yıldaki ilk dönemde geçerli zorunlu ortak derslere dayanmaktadır.

IŞIK'lı Akademik Eğitim Modeli'nde ortak dersler, her program için ayrı ayrı değil, 4 yıllık eğitim veren farklı programlardaki tüm öğrencilerin katılımıyla aynı anda ve karma olarak verilmektedir.
  • 1. Sınıflar için; 
    Bölümlerin programlarına göre ilk iki dönemde ortak dersler programda yer almaktadır.  İlk yıl, akademik dönemlerde bölümlerin tercihlerine göre bir ya da iki adet fakülte giriş dersi de yer almaktadır.
  • 2. - 3. ve 4. Sınıflar için; 
    İkinci sınıfın ilk döneminde, yine bölümlerin yapısına göre 1-3 ortak ders yer almaktadır. Ortak derslerden olan Creative Thinking and Problem Solving  (Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme) dersi tüm bölümlerde ikinci sınıfın ilk döneminde yer alır. Bu derste farklı bölümlerden öğrenciler ilk yılda verilen derslerde temelleri atılan interdisipliner eğitim anlayışı doğrultusunda ortak proje önerisi sunar. 2. Sınıftan itibaren öğrenciler fakülte ve bölüm derslerini almaya başlarlar.
  • Sınav sistemi
    Derslerin yapısına göre değerlendirmeler ödev, sınav, çoktan seçmeli sınav, kitap ve/veya film eleştirisi, kısa sınav ve projeler ile gerçekleştirilir.

İlgili Dosyalar