Hedeflerimiz

Hedeflerimiz

IŞIK'lı Akademik Eğitim Modeli öğrencilerimize tüm bu nitelikleri vermeyi öngören bir modeldir.  Bu yeni ve özgün model geleneksel üniversite modellerini aşarak, geleceğin dünyasına şekil ve yön verecek mezunlar yetiştiren yepyeni bir eğitim modelini hedefliyor. Işık Üniversitesi'nin öngördüğü bileşik, entegre ve modüler model için de ilk yılda uygulanacak bu yöntem hayati bir önem taşımaktadır. Farklı disiplinlerin deneyimlerine sahip öğrencilerimiz daha sonraki yıllarda da bu yaklaşımla çok daha yüksek bir birikim kazanacaktır.

Böylece;
  • Ülkemizin farklı bölgelerinden, farklı liselerinden ve farklı disiplinlerden gelen öğrencilere disiplinerarası yaklaşımlarla, üniversite eğitimi kavramı altında çok daha bütüncül ve kültürel formasyonlar kazandırılması,
  • Orta öğretim sisteminden gelen öğrencilere, yüksek öğretimin temel işlevi olan araştırmacılığa ve yüksek akademik bilgiye erişimini kolaylaştıracak bir formasyon verilmesi,
  • Bilimsel düşüncenin birbirinden çok farklı alanlarda benzer yöntemleri uyguladığının gösterilmesi, böylelikle öğrencilerin farklı disiplinler arasındaki etkileşimler ve kesişmeleri üniversite eğitimlerinin çok erken bir evresinde yakalaması,
  • Üniversite eğitimi sırasında alınan bilginin, yaşamın farklı alanlarında nasıl kullanılabileceğine dair öğrencilere gerekli yetkinliğin kazandırılması,  
  • Üniversite eğitimini kendi içine dönük bölüm ve program anlayışından çıkararak daha kapsayıcı bir perspektifte, günümüz iş dünyasının üniversite mezunlarının sahip olmasını beklediği kişisel yetkinliklerin kazandırılması yolunda ilk bilgilerin ulaştırılması,
  • Öğrencilerin, tercih ettiği program yanında, diğer programları da yakından tanıyarak, ilgi alanlarındaki başka bir programda ÇAP/YAP olanaklarıyla hem eğitimlerini hem hayatlarını şekillendirebilecekleri temelin sağlanması amaçlanmaktadır.

İlgili Dosyalar