PYHTON İLE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Kapat

PYHTON İLE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Geri


 • Python birçok programlama paradigmasını destekleyen (object-oriented, procedural (imperative), functional, structured, reflective) çok paradigmalı (Multi-paradigm), yüksek seviyeli(high-level) ve genel amaçlı (general-purpose) bir programlama dilidir. Python popülaritesi oldukça yüksektir ve bir çok uygulama alanı bulunmaktadır. Bu alanlara örnekler;
 • Scientific and mathematical computing
 • Web development
 • Finance and trading
 • System automation and administration
 • Computer graphics
 • Basic game development
 • Security and penetration testing
 • General and application-specific scripting
 • Python ile Bilgisayar Bilimleri ve Programlamaya Giriş eğitimimizin temel amacı, Bilişim Matematiği, Programlama Dilleri temelleri ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri katılımcılara kazandırmak ve Python programla diline ait ayrıntıları ele almaktır. Ayrıca eğitim esnasında algoritmalar, veri yapıları vb. bilgisayar bilimlerine (computer science) ait temel konular ile scientific and mathematical computing ve security and penetration testing konularında da katılımcılara rehberlik sağlanacaktır.

  Python ile Bilgisayar Bilimleri ve Programlamaya Giriş Eğitim İçeriği:
1. Temel Konular
 • Bilgisayar Mimarisi (Computer Architecture) [CPU, RAM,I/O]
 • Matematiksel Temeller [Notasyonlar, Sayı Sistemleri, Tam ve Ondalıklı Sayıların Bellekte Saklanması]
 • Yazılım (Software) [Sistem Yazılımları, Uygulama Yazılımları, Özgür Yazılım, Açık Kaynak Kodlu Yazılım,…]
 • İşletim Sistemleri (Operating Systems) [Tarihsel Gelişimi, Bileşenleri, ….]
 • Program/Process kavramları [Source, Target/Destination, Object, Binary, Executable Codes/Files]
 • Bilgisayar Dili (Computer Language), Programlama Dili(Programming Language) ve Çalıştırma Ortamları (Runtime Environments)
 • Programlama Dillerinin Sınıflandırılması (Classification of Programming Languages)
 • Derleme (Compilation), Yorumlama (Interpretation), Sanal Makineler (Virtual Machines), JIT Derlemesi(Just-In Time Compilation)
 • Derlenen/Yorumlanan (Compiled, Interpreted) Programlama Dilleri
 • Progamlama Dilleri Tür Sistemleri [Dinamik (Dynamic), Statik (Static)]
 • Algoritmalar (Algorithms), Sözde Kodlar (Pseudocode) ve Temel Matematiksel Notasyonlar
2. Python Programlama Diline Giriş
 • Python Programlama Diline Genel Bakış
 • Python çalışma / geliştirme ortamlarının tanıtılması [command-line, interactive prompt, IDLE, Ipython, Jupyter,.. ]
 • Python Gerçekleştirimleri (Implementations) ve Dağıtımları (Distributions)
 • Python Kaynak kodlarının yorumlanma / derlenme? Süreci (interpretation / compilation? process)
 • Lexical Structure [Lines,Indentation, Character Sets, Tokens, Expression, Statement…]
 • Sabitler (Literals), Escape Sequence, Yorum satırları(Comment lines)
 • Değişkenlenler (Variables), Nesneler (Objects), ve Referanslar (and References)
 • Yerleşik Veri Türleri (built-in data types)[int, float, bool, str, complex, NoneType]
 • Fonksiyon(function) kavramı, Bazı yerleşik fonksiyonlar;  print(), id(), type(), int(), float(), bool(), str(), complex()
 • Operatörler (Operators)
 • Basit Deyimler (simple statement) [Expression Statement, Assignment Statement]
 • Bileşik Deyimler(compound statement) [if, while, for, match]
3. Yerleşik Veri Yapıları (Built-in Data Structures) [list, tuple, range, set, frozenset, dict]
 • Veri yapısı (data structure) kavramı
 • Iterable (dolaşılabilir, yinelenebilir), sequence (dizilim), mutable (changeable, değiştirilebilir), immutable (unchangeable, değiştirilemez) kavramları
 • Sequence types (dizilim türleri) [Indexing, Slicing,..]
  o Mutable Sequence -> list
  o Immutable Sequence-> tuple, range
 • Set Types(Küme Türleri) -> set, frozenset
 • Mapping types->dict
4. Comprehensions [list, set, dictionary comprehension expressions]
5. Fonksiyonlar (Functions), Lambda ifadeleri

Kaynaklar:

  1. Learning Python, 5th Edition, Mark Lutz
  2. Python Pocket Reference: Python In Your Pocket, 5th Edition, Mark Lutz
  3. Python in a Nutshell A Desktop Quick Reference, 4th Edition, Alex Martelli,..
  4. The Python 3 Standard Library by Example, Doug Hellmann
  5. Introduction to Algorithms, Third Edition, Thomas H. Cormen,…
  6. Discrete Mathematics and Its Applications, Seventh Edition, Kenneth H. Rosen
  7. Introduction to The Design and Analysis of Algorithms, Third Edition, Anany Levitin
  8. Numerical Mathematics and Computing, Seventh Edition, Ward Cheney & David Kincaid
  9. Numerical Python, Scientific Computing and Data Science Applications with Numpy, SciPy, Matplotlip

  Kimler Katılmalı:

  Python Programlama diline ait temel becerilerini kazanmakve geliştirmek isteyen herkes eğitime katılabilir.

  Program Süresi:

  5 gün - 17-21 Temmuz 2023
  * Kapalı sınıf eğitim talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz.

  Belge ve Kazanımlar:

  Python ile Bilgisayar Bilimleri ve Programlama Giriş Eğitimine %70 devam şartını sağlayan katılımcılar, eğitim sonundaki  sınava girme hakkı kazanırlar. Sınavdan 70 başarı notunu alan katılımcılara, Işık Üniversitesi Rektörü imzalı "Başarı Belgesi" verilir. %70 devam şartını sağlayan ancak sınavdan 70 başarı puanını alamayan katılımcılara "Katılım Belgesi" verilir.

  Eğitim Dili:

  Eğitim materyalleri Türkçe olup anlatım Türkçe yapılacaktır.

  Eğitim Yeri:
  Eğitim online (uzaktan) yapılacaktır.

  Program Ücreti:
  5000 TL* (KDV Dahil)
  * FMV Işık Üniversitesi ve FMV Işık Okulları mezunlarına %10 indirim uygulanmaktadır.
  * FMV Işık Üniversitesi öğrencilerine (lisans, yüksek lisans, doktora) %20 indirim uygulanmaktadır.
  * 10 kişi ve üzeri kapalı sınıf eğitimlerinde %10 indirim uygulanmaktadır.

  Bilgi ve Ön Kayıt:

  Ön kayıt ve Bilgi için: sem@isikun.edu.tr adresine e-posta ile başvurabilir veya aşağıdaki telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

  Telefon: 444 07 99 - 6142
  Telefon (Direkt): (0 212) 286 49 13
  (0 534) 366 17 17

  *Eğitim içeriği ile ilgili tüm detaylar ve diğer tüm teknik sorularınız için Program Koordinatörüne ulaşabilirsiniz.


EĞİTİM TARİHİ

17 - 21 Temmuz 2023

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Telefon: 444 07 99 - 6142
Telefon (Direkt): (0 212) 286 49 13
(0 534) 366 17 17
E-Posta: semisikun.edu.tr