İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Kapat

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Geri


  Programın Amacı:

  Program, insan kaynakları yönetiminin temel süreçlerini, organizasyonel ilişkilerini ve insan kaynakları bölümünde çalışan ya da çalışmak isteyenler için gerekli temel yetkinlikleri kapsamaktadır. Bu açıdan insan kaynakları bölümlerinde çalışanlar kadar, insan kaynakları yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ya da bu bölümde yeni bir kariyer yapmak isteyenler açısından önemli bir çerçeve sunmaktadır.

  Program sonunda katılımcıların, insan kaynakları süreçleri hakkında dinamik şekilde bilgi sahibi olmaları, uygulamalarla farkındalıklarının artması hedeflenmektedir. Bu aynı zamanda, insan kaynağı yönetiminin, işletmelerin stratejik unsuru olduğunun fark edilmesi açısından da önem taşımaktadır.

  İnsan kaynakları yönetimindeki genel yaklaşımlar, insan kaynakları yönetimini oluşturan işlevler ayrıntıları ile aktarılmaktadır. İnsan kaynakları yönetiminin stratejik rolü, iş dünyasındaki gelişmelerin ve dijital etkilerin insan kaynaklarına yansımaları, hukuki çerçeve ve uygulamalar ele alınmaktadır.

  İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında, tasarlanmasında, yeniden yapılandırılmasında etkin şekilde yer alabileceklerdir. Çalışma hayatına yeni katılacaklar bu program yoluyla insan kaynakları bölümlerinde donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir. Programa katılan diğer çalışan ve yöneticiler ise, işlerine, yönettikleri veya yürüttükleri fonksiyonlara insan kaynakları yönetimi gözüyle bakarak fark yaratacaklardır.

  Katılım Koşulları:
  • İnsan kaynakları yönetimine ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler, kendini geliştirmek isteyen insan kaynakları çalışan ve yöneticiler, insan kaynakları yönetimi şapkasını kullanmak isteyen diğer fonksiyonel alanlardaki çalışan ve yöneticiler, şirket sahipleri, konuya ilgi duyanlar programa katılabilir.
  • Lisans mezunu olma şartı aranır.
  • İstisna olarak; Lise ve Ön Lisans mezunu olup, insan kaynakları alanında ve/veya 5 yıl ve üzeri fiilen iş hayatında yer alan katılımcı adayları, yapılacak mülakat sonrası "İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı"na katılabilirler. Bu sayı toplam katılımcı sayısının %20'sini geçmez.
  Katılımcı Profili:

  İnsan kaynakları yönetimine ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler.

  İnsan kaynakları bölümünde çalışmış veya çalışan ve kendini geliştirmek isteyen insan kaynakları çalışan ve yöneticileri.

  İnsan kaynakları yönetimi şapkasını kullanmak isteyen diğer fonksiyonel alanlardaki çalışan ve yöneticiler.

  İşletme sahipleri.

  Konuya ilgi duyanlar.

  Program Süresi:

  84 saat (Toplam 7 hafta sonu, Cumartesi – Pazar)
  Saat 09:30-16:30

  Katılımcı Sayısı:

  25 kişi

  Yer:

  On-line

  Belge

  Işık Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen "İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı"nın katılımcıları aşağıda belirtilen koşulları sağlamaları durumunda, Işık Üniversitesi Rektörü ile Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü'nün imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesine hak kazanır.

  Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %70 devam koşulunu sağlamaları durumunda sertifika verilir.

  Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %70 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilir.

  Katılımcıların, takip eden dönemdeki "İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı"nın dönem sonu sınavına katılıp, başarı göstermeleri durumunda Katılım Belgeleri, Sertifika ile değiştirilir. Bunun için programın açılması ve katılımcılarımızın başvuruları gerekir.

  Program Ücreti:

  3250 TL* + KDV
  * Işık Üniversitesi Çalışanlarına, Işık Üniversitesi Mezunlarına %10 indirim uygulanmaktadır.

  Eğitim Takvimi:

  DERS SAYISI

  DERS ADI

  EĞİTMEN

  GÜN

  Eğitim Tarihi

  1

  İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş  ve İKY'de Yeni Yaklaşımlar

  Dr. Habibe Akşit

  1

  2 Ekim 2021 Cumartesi

  2

  Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi İçin Yetkinlik Belirleme

  Dr. Habibe Akşit 

  1

  3 Ekim 2021 Pazar

  3

  Personel Temini ve Yetkinlik Bazlı Mülakat

  Dr. Habibe Akşit 

  1

  9 Ekim 2021 Cumartesi

  4

  Performans ve Diyalog Yönetimi 

  Özer Erman

  1

  10 Ekim 2021 Pazar

  5

  Gelişim ve Eğitim Yönetimi 

  Dr. Metin Aslan

  1

  16 Ekim 2021 Cumartesi

  6

  Kariyer ve Yetenek Yönetimi 

  Özer Erman

  1

  17 Ekim 2021 Pazar

  7

  İş Değerleme, Ücret Yönetimi ve Yan Haklar

  Dr. Habibe Akşit 

  2

  23-24 Ekim 201

  8

  Bordrolama

  Çiğdem Orhan

  1

  30 Ekim 201 Cumartesi

  9

  İKY için Excel veTemel İstatistik 

  Ömer L. Cunbul

  1

  31 Ekim 2021 Pazar

  10

  İnsan Kaynakları Yöneticileri İçin Örneklerle Bireysel İş Hukuku ve Fesih Hukuku

  Av. Deniz Pekgenç

  1

  6 Kasım 2021 Cumartesi

  11

  İKY'nde Koçluk Yaklaşımı ve Koçvari  İKY

  Dr. Habibe Akşit 

  1

  7 Kasım 2021 Pazar

  12

  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

  Dr. Habibe Akşit 

  1

  13 Kasım 2021 Cumartesi

  13

  Kapanış Çalıştayı

  Dr. Habibe Akşit  &  Özer Erman & Dr. Metin Aslan

  1

  14 Kasım 2021 Pazar

  14

  Sınav

  1

  20 Kasım 2021 Cumartesi

  Program İçeriği:

  1. İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş ve İKY'de Yeni Yaklaşımlar

  • İnsan Kaynakları Yönetimi bir kuruluşta neyi hedefler?
  • İnsan Kaynakları Yönetiminin gelişim süreci
  • İnsan Kaynakları temel süreçleri neler? Günümüzde bu temel süreçler nasıl evrildi?
  • İKY'nin kendi iç kaldıraç fonksiyonu hangisi?
  • İKY'de (fonksiyon) olarak ne değişti
  • İKY'de kuşakların yönetimi
  • Yeni liderlik biçimleri
  • İKY'de güçlü sorular sorma becerisi
  • Paylaşımlar

  2. Yetkinlik Bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi İçin Yetkinlik Belirleme

  • Yetkinlik nedir? Ne değildir?
  • Neden gereklidir?
  • İş tanımı ile arasındaki farklar
  • Yetkinlik nasıl belirlenir?
   • Yetkinlik çeşitleri
   • Temel Yetkinlikler
   • Yönetsel  Yetkinlikler
  • Fonksiyonel / Teknik Yetkinlikler
  • Yetkinlik seviyeleri nasıl belirlenir?
  • Yetkinlik bazlı İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Uygulama

  3. İşe Alım ve Yetkinlik Bazlı Mülakat

  • İKY'deki en kritik süreç nedir?
  • Seçim sürecinin temel unsurlarından biri: mülakat
  • Mülakat nedir?
  • Niçin yapılır?
  • Grup çalışması
  • Neden yetkinlik bazlı mülakata ihtiyaç duyulur?
  • Elimizde iş tanımı olmadan yetkinlik bazlı mülakat yapılabilir mi?
  • Bir yetkinliği sadece mülakatla mı ölçebiliriz?
  • Grup çalışması
  • Mülakat sorularımız hazır peki ya biz hazır mıyız?
  • Mülakata hazırlık süreci
  • Sadece mülakat yapmadığımız aynı zamanda kurumu temsil ettiğimizi hatırlama
  • Grup çalışması: Mülakat pratikleri

  4. Performans ve Diyalog Yönetimi

  • Sistemin Temelleri
  • Süreç Adımları ve Zamanlama
  • Beceri, Yetkinlik ve Yetkinlik Basamakları
  • Hedef Belirleme
  • Gözden Geçirme – Ara Değerlendirme
  • Performans Değerlendirme
  • Kişisel Gelişim Planlaması Ve Eğitim İhtiyaçları
  • PYS Sonuçlarının Ücretlendirmeye Yansıtma Yaklaşımı

  5. Gelişim ve Eğitim Yönetimi

  • Eğitim ve Gelişim Kavramı ve Kuruluşlar İçin Önemi
  • Çalışanların Eğitimi ve Geliştirilmesi Niçin Gereklidir?
  • Eğitim Süreci ve Planlaması
  • Eğitim Yönetimi
  • Eğitimde Kullanılan Yöntemler
  • İhtiyaç Analizi Yöntemleri
  • Eğitim Etkinliğinin Ölçülmesi İçin Modeller
  • Etkin Eğitimler İçin Teknikler
  • Eğitimcilik Becerileri
  • Eğitimle Başarılabilecek ve Başarılamayacak Hususların Birbirinden Ayrılması
  • İç Eğitimci Yetiştirme ve Dış Kaynakların Değerlendirilmesi Konusunda Önemli Hususlar
  • Etkili İşbaşı Eğitim Yöntemleri İle Verimliliğin Artırılması
  • Oryantasyon Eğitimi ve Önemi
  • Örnek Olay Çalışmaları, Grup Tartışmaları ve Uygulamaları

  6. Kariyer Planlama: Organizasyon ve İnsan Kaynakları Başarı Planı

  • Organizasyon ve İnsan Kaynakları Başarı Planı'nın (OİKBP) Odak Noktası:
   • Sürdürülebilir başarıyı sağlamak amacıyla, orta ve uzun vadede iş alanındaki gelişmeleri öngörmek.
   • Organizasyon ve çalışanların niteliksel değerlendirmesini etkinleştirmek.
   • Gelişimlerini sağlamak.
  • OİKBP iki ana bölümden oluşmaktadır:
   • Organizasyon Yapısı: Çalışan profilleri ve insan kaynakları sistem ve süreçlerinin, şirket hedeflerine verdikleri destek ve şirket stratejileriyle sağladıkları uyum açısından gözden geçirilmesi.
   • Şirketin Yedekleme Planı'nın oluşturulması.
  • Kariyer Yönetimi sistem ve sürecinin etkinliğini ölçen istatistiksel göstergeler.
  • Kapanış.

  7. İş Değerleme, Ücret Yönetimi ve Yan Haklar

  • Ücret neyin karşılığıdır?
  • Ücrete farklı bakışlar
  • Ücret belirleme kriterleri
  • Ücret ve ödül sistemlerinin temelleri
  • İKY'de ücret yönetiminin önemi
  • Ücret ve iş değerleme ilişkisi
  • İş değerleme ve İş değerleme yöntemleri
  • Ücret yapısı ve ücretin bileşenleri
   • Baz ücret
   • Yan haklar: Ayni, Nakdi, Primler
  • Ücret basamakları
  • Ücret-performans ilişkisi
  • İş piyasası ve ücretler
  • Örnek olay:
   • Şirket içi baz ücret yapısının kurulma simülasyonu
   • Baz ücret ve yan haklar ilişkisi
   • Toplam ücret yönetimi paketi

  8. Bordro Yönetimi

  Ücret Terimleri

  • Asgari Ücret
  • Çıplak Ücret
  • Brüt Ücret
  • Net Ücret
  • Giydirilmiş Ücret
  • Maktu Ücret
  • Ayni Ücret
  • Nakdi Ücret

  Ücretin Ödenmesi Bordro

  • Ücret bordrosu
  • Ücret hesap pusulası

  Bordro İçeriği İşveren Maliyeti

  • Net Ücret
  • Brüt Ücret
  • Giydirilmiş Ücret
  • İşverene Maliyeti

  Ücrete İlişkin Genel Bilgiler ve Parametreler Ücreti Oluşturan Kazançlar

  • Puantaj bilgileri
  • Ücret ekleri
  • Tazminatlar

  Ücretten Yapılan Kesintiler

  • Sosyal güvenlik kesintileri
  • Vergi kesintileri
  • Özel kesintiler

  Bordro Uygulamaları

  9. İKY için Excel ve Temel İstatistik

  Excel'de hücre yapısı

  • Excel hücreleri, sayfalar, formüller, düğmeler, menü ve işlevler.

  Excel'de temel matematik işlemleri

  • Formülleri ve işlevleri kullanarak toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi matematik işlemleri yapma

  Grafik oluşturma

  • Grafikler, çözümlemeyi kolaylaştırarak verilerin analizi ve grafiğe dönüştürülmesi.

  Excel çalışma kitabı oluşturma ve saklama

  • Dosya kullanımı, verilerin kurtarılması

  Bölmeleri dondurma veya kilitleme, verileri kolay bulma ve görüntüleme 

  • Ekranın ve sayfaların kolay kullanımı, sayfa ve hücre formatları

  Hücre başvurularını kullanma, tablo mantığı

  • Hücre adlandırma, referans olarak kullanma, bir veri tabanı mantığının oluşturulması

  Otomatik doldurma / veri girişi

  • Otomatik doldurma, hızlı doldurma veri girmede kolaylıklar

  Excel'de sayı ve metin türleri, biçimlendirme, tarih ve saat

  • Excel'de sayı türleri, gün, saat ve diğer sayı türleri formatları metin içi arama ve metin akışı

  Bir grup sayının ortalaması, standart sapması ve bazı kolay istatistiksel fonksiyonlar

  • ORTALAMA, EĞERORTALAMA, TOPLA.ÇARPIM, TOPLA vb. fonksiyonlar.

  Yazdırma ve üstbilgi ve altbilgi ekleme

  • Çalışma sayfasının en üstünde üstbilgi ve en altına da altbilgi ekleme, çalışma sayfasını yazdırma, dosya yolu, sayfa numarası vb.

  Verileri sıralama ve filtreleme

  • Veri çözümleme, sıralama, filtreleme, belirli bir veri kümesine odaklanma, bir hücre aralığını veya tabloyu filtreleme

  PivotTable oluşturma ve verileri çözümleme

  • PivotTable, verileri özetleme

  10. İnsan Kaynakları Yöneticileri İçin Örneklerle Bireysel İş Hukuku ve Fesih Hukuku

  Genel Kavramlar

  • Bireysel İş Hukuku ve Kaynakları
  • İş Hukuku ve İş İlişkisinin Tanımı
  • İşçi - İşçinin Hak ve Yükümlülükleri
  • İşveren - İşverenin Hak ve Yükümlülükleri
  • İşveren Vekili Tanımı
  • İşyeri Tanımı
  • İş Sözleşmesi (Hizmet Akdi)
  • İş Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli
  • İş Sözleşmesinin Türünü Belirleme Serbestisi
  • İş Sözleşmesinin Çeşitleri
   • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
   • Belirli Süreli İş Sözleşmesi
   • Tam Süreli İş Sözleşmesi
   • Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
   • Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma
   • Deneme Süreli İş Sözleşmesi
  • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
  • İhbar Süreleri
  • Kıdem Tazminatı
  • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
   • Çalışan Tarafından Sona Erdirilmesi
    • İstifa
    • Haklı Nedenle Fesih
   • İşveren Tarafından Sona Erdirilmesi
    • Geçerli Nedenle Fesih (İş Güvencesi Sistemi)
    • Haklı Nedenle Fesih
   • Karşılıklı Anlaşma Yoluyla Sona Erdirme (İkale)
   • İşçinin Ölümü
  • Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
   • Çalışan Tarafından Sona Erdirilmesi
   • İşveren Tarafından Sona Erdirilmesi
   • Karşılıklı Anlaşma Yoluyla Sona Erdirme
   • İşçinin Ölümü
   • Sürenin Dolması
  • İbraname
  • Çalışma Koşulları, Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve Değişiklik Feshi
  • Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü
  • Arabuluculuk Süreci
  • İşe İade Davaları
  • Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
  • Yargı Safhasında Yaşananlar ve Alınması Gereken Tedbirler
  • Ücret
  • Ücret ve Ücretin Ödenmesi
  • Fazla Çalışma Ücreti 
  • Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışması Ücreti
  • Hafta Tatili Ücreti
  • Geçici İş Göremezlik Ödeneği
  • Yıllık Ücretli İzin
  • Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri
  • Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
  • Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti
  • İşyerinde Psikolojik Taciz

  11. İKY'nde Koçluk Yaklaşımı ve Koçvari  İKY

  • Koçluk nedir?
  • Koçlukla yakından ilgili kavramlar: Mentorluk ve Danışmanlık
  • Koçluğun diğer yaklaşımlardan temel farkı
  • Neden koçluğa ihtiyaç duyarız?
  • Koçluk yaklaşımın özellikleri
  • İnsan Kaynakları Yönetimi açısından koçluğun önemi
  • İnsan Kaynaklarında Koçluk yaklaşımı
  • Bir koçluk modeli uygulaması

  12. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Stratejik İKY'nin İKY'den temel farkı ne?
 • Strateji ile İKY'nin buluşması
 • Stratejide vizyon ve misyonun önemi
 • Stratejik planlama süreci
  • Kurumda İK Bölümlerinin olması, İKY'nin stratejik bir ortak olması için gerekli mi?
  • Stratejik İKY, kurumlar için neden önemli
  • Kurum, İKY'ye stratejik mi yaklaşıyor "mış" gibi mi yapıyor / kendimize sorular
  • Stratejik İKY için 5 P Modeli
  • İKY'ye stratejik yaklaşımın kaldıraç noktaları

  13. Kapanış Çalıştayı

  Eğitmenler:
  Bilgi ve Ön kayıt:

  Ön kayıt ve Bilgi için: sem@isikun.edu.tr adresine e-posta ile başvurabilir veya aşağıdaki telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

  Telefon: 444 07 99 - 6142
  Telefon (Direkt): (0 212) 286 49 13
  (0 534) 366 17 17


EĞİTİM TARİHİ

Yeni sınıf için ön kayıtlar başlamıştır.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Telefon: 444 07 99 - 6142
Telefon (Direkt): (0 212) 286 49 13
(0 534) 366 17 17
E-Posta: semisikun.edu.tr