SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMLERİ SERTİFİKA PROGRAMI
Kapat

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

Geri


PROGRAM KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Aslı Taşbaşı, asli.sen@isikun.edu.tr
PROGRAMIN AMACI

Programın amacı, katılımcılar tarafından sürdürülebilirlik anlayışının;

  • Sosyo-ekonomik, politik ve teknolojik boyutlarını ele alan kapsamlı bir kavrayış geliştirilmesi,
  • Geleceğin dünyası ile uyumlu bir kariyer için gerekli beceri ve yeterliliklerinin oluşturulması,
  • Çok boyutlu, veri destekli ve uygulama temelli olarak kavranmasıdır.
PROGRAMIN YAPISI

*Eğitim Süresi: Her bir eğitimin süresi 2 saattir, eğitimler hafta içi akşam gerçekleşecektir.
*Eğitim Yeri: Eğitimler online (uzaktan) ve canlı olarak gerçekleşecektir.
*Eğitim Sayısı: Programda toplam 14 eğitim bulunmaktadır, katılımcılar program içinden istedikleri sayıda eğitimi satın alabilirler.
*Eğitim Dili: Türkçe
*Katılımcı Sayısı: Her eğitim en az dört kişiyle açılır.
*Kapalı sınıf eğitim talepleriniz için iletişime geçebilirsiniz.
*Işık Üniversitesi'nin iş birliği içinde olduğu kurumlara indirim uygulanmaktadır (iletişim için 444 07 99 – 6142, sem@isikun.edu.tr).

IŞIK ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMLERİ PROGRAMI*

 

EĞİTİM

TARİH

EĞİTİM 1

S1-Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
(Prof. Dr. Aslı Taşbaşı)

4 Aralık Pazartesi

EĞİTİM 2

S2-Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na Uyum Stratejileri
(Prof. Dr. Aslı Taşbaşı)

5 Aralık Salı

EĞİTİM 3

S3-Döngüsel Ekonomi
(Dr. Öğr. Ü. İrem Yalkı)

6 Aralık Çarşamba

EĞİTİM 4

S4-Adil Ticaret ve Sürdürülebilirlik
(Prof. Dr. Mahmut Tekçe)

7 Aralık Perşembe

EĞİTİM 5

S5-Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması
(Önder Algedik)

11 Aralık Pazartesi

EĞİTİM 6

S6- Küresel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik
(Prof. Dr. Mehmet Kaytaz)

12 Aralık Salı

EĞİTİM 7

S7- Sürdürülebilir Finans
(Dr. Öğr. Ü. Özlem İnanç)

13 Aralık Çarşamba

EĞİTİM 8

S8- Kömürden Çıkış: Sektörel ve Toplumsal Uyum
(Prof. Dr. Sevil Acar Aytekin)

14 Aralık Perşembe

EĞİTİM 9

S9- Yeşil İstihdam
(Doç. Dr. Selda Görkey)

18 Aralık Pazartesi

EĞİTİM 10

S10- Su ve Sanitasyon
(Prof. Dr. Aslı Taşbaşı)

19 Aralık Salı

EĞİTİM 11

S11- Teknoloji ve Sürdürülebilirlik
(Doç. Dr. Selda Görkey)

20 Aralık Çarşamba

EĞİTİM 12

S12- Yenilenebilir Enerji
(Dr. Öğr. Ü. İrem Yalkı)

21 Aralık Perşembe

EĞİTİM 13

S13- İklim Krizi ve İklim Adaleti
(Dr. Öğr. Grv. Sina Güneş)

25 Aralık Pazartesi

EĞİTİM 14

S14- Sürdürülebilirlik ve Kurumların Sosyal Sorumlulukları
(Dr. Öğr. Grv. Sina Güneş)

27 Aralık Çarşamba

*Sürdürülebilirlik Eğitimleri, IŞIKSEM ve Işık Üniversitesi İktisat Bölümü Sürdürülebilir Ekonomik Sistemler Araştırma Laboratuvarı (SESLab, seslab.isikun.edu.tr) iş birliğinde gerçekleştirilecektir.

EĞİTMENLER

Prof. Dr. Aslı Taşbaşı
Prof. Dr. Mehmet Kaytaz
Prof. Dr. Sevil Acar Aytekin
Prof. Dr. Mahmut Tekçe
Doç. Dr. Selda Görkey
Dr. Öğretim Üyesi Özlem İnanç
Dr. Öğretim Üyesi İrem Yalkı
Dr. Bedri Sina Güneş
Önder Algedik

BELGE VE KAZANIMLAR

*Her eğitimin sonunda katılımcılara FMV Işık Üniversitesi onaylı, alınan eğitime özel KATILIM BELGESİ verilir.
*Toplam 14 eğitime katılarak yapılacak sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılara FMV Işık Üniversitesi onaylı SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMİ SERTİFİKASI verilir (%70 devam zorunluluğu vardır), ayrıca Işık Üniversitesi Uygulamalı Ekonomi tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 7 AKTS karşılığı bir seçmeli dersi başarıyla tamamlamış sayılırlar.

KİMLER KATILMALI?
*Sürdürülebilirlik alanındaki bilginizi çevre ve toplum, kurumlar, ekonomi ve sektörler çerçevesinde genişletmek istiyorsanız;
*Sürdürülebilirlik ile ilişkili hızlı sektörel değişimler ve piyasa beklentileri karşısında hazırlıklı olmak istiyorsanız;
*Yönetici rolünüz kapsamında ekibiniz veya organizasyonunuzun sürdürülebilirlik geçişine liderlik etmek istiyorsanız;
*Küresel sürdürülebilirlik anlayışı ile uyumlu yerel veya uluslararası bir iş kurmak istiyorsanız;
* Ekolojik duyarlılığınızın verdiği güçle değişimin temsilcisi olmayı, değişimin önündeki engelleri aşmayı ve kişiselleştirilmiş bir sürdürülebilirlik eylem planını hayatınıza dahil etmek istiyorsanız;

Işık Üniversitesi SEM Sürdürülebilirlik Eğitimleri Programı tam size göre.

Sürdürülebilirlik Eğitimleri Programı'na, sürdürülebilirlik alanında konunun uzmanları tarafından verilecek nitelikli akademik eğitimi kişisel ve profesyonel yetilerin gelişimi ile birleştirmeyi hedefleyen herkes katılabilir.

Bu hedef doğrultusunda özellikle;

  • Çevre ve sürdürülebilirlik konularına odaklı tüm sektörlerden ve kademelerden çalışanlar (mühendis, mimar, ekonomist, işletmeci, yönetici, hukukçu, ihracat/ithalatçı vb.),
  • Kaynak yönetimi çalışanları,
  • Lisans ve lisansüstü üniversite öğrencileri,
  • Sivil toplum kuruluşları,
  • Yerel yönetim yönetici ve çalışanları,
  • Çevresel duyarlılığa sahip, küresel yurttaş olma bilincine sahip üniversite mezunları,

Sürdürülebilirlik Eğitimleri Programı'ndan faydalanabilir.

PROGRAM ÜCRETİ
* Her bir eğitimin ücreti 2500TL'dir.
* Katılımcılar, satın aldıkları eğitim sayısına göre ücret öderler. Örneğin, yalnızca S1 eğitimini satın alan bir katılımcı 2500TL öderken, S1 ve S2 eğitimlerini satın alan katılımcı, 2x2500TL=5000TL öder. 14 eğitimin tamamını satın alan bir katılımcı 14x2500TL=35000TL ödeme yapar.
* FMV Işık Üniversitesi Çalışanlarına, Öğrencilerine (lisans, yüksek lisans, doktora) ve Mezunlarına %20 indirim uygulanmaktadır.
* FMV Işık Okulları Çalışan %10 indirim uygulanmaktadır.

Kayıt:

Ön kayıt ve Bilgi için: sem@isikun.edu.tr adresine e-posta ile başvurabilir veya aşağıdaki telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.

Telefon: 444 07 99 - 6142
Telefon (Direkt): (0 212) 286 49 13
(0 534) 366 17 17


EĞİTİM TARİHİ

4 Aralık 2023 Pazartesi

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Telefon: 444 07 99 - 6142
Telefon (Direkt): (0 212) 286 49 13
(0 534) 366 17 17
E-Posta: semisikun.edu.tr