Internship4all Erasmus+ Traineeship Consortium Staff Training Mobility 2nd Call for Application

Internship4all Erasmus+ Traineeship Consortium Staff Training Mobility 2nd Call for Application

Internship4all Erasmus+ Staj Konsorsiyumu Personel Eğitim Alma Hareketliliği 2. Başvuru Çağrısı

Değerli Işık Üniversitesi Mensupları,

Işık Üniversitesi olarak üyesi olduğumuz Internship4all Staj Konsorsiyumu 2020 Projesi kapsamında Personel Eğitim Alma hareketliliği için başvuruları başlamıştır.

Başvuru yapacak personellerimizden, konsorsiyumun nihai hedefi olan öğrencilerimize nitelikli staj yapabilecekleri kurum/kuruluşlarla iş birliği için çalışma planlamaları beklenmektedir.

Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı Başvuru Portalı üzerinden yapılmaktadır. Sisteme e-devlet ile giriş yapılmaktadır.

Başvurular, kabul mektubu ve iş planı ile 30.01.2023'e kadar tamamlanmalıdır.

international@isikun.edu.tr

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

 

Internship4all Erasmus+ Traineeship Consortium Staff Training Mobility 2nd Call for Application

Dear Işık University Members,

Within the scope of the Internship4all Traineeship Consortium 2020 Project of which we are a member, as Işık University, applications for Staff Training Mobility have started.

Our staff who will apply are expected to plan work for cooperation with institutions/organizations where they can do qualified traineeship for our students, who are the final target of the consortium.

Applications are made through the Turkish National Agency Application Portal. The system is logged in with e-government.

Applications must be completed until 30.01.2023 with the Acceptance Letter and Mobility Agreement

international@isikun.edu.tr

International Office