Close

"Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalıştayı" Sonuç Raporu Yayınlandı

Back

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın ev sahipliğinde, 27 Temmuz 2018 tarihinde TÜBİTAK'ta, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında faaliyet gösteren akademisyenlerin katılımıyla "Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalıştayı" düzenlenmiştir.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Değerli Öğretim Üyeleri, Araştırmacılar,

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın ev sahipliğinde, 27 Temmuz 2018 tarihinde TÜBİTAK'ta, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında faaliyet gösteren akademisyenlerin katılımıyla "Sosyal ve Beşeri Bilimler Çalıştayı" düzenlenmiştir. Çalıştay, TÜBİTAK'ın önümüzdeki döneme ilişkin faaliyetlerini planlama aşamasında, "Birlikte Geliştirmek ve Birlikte Başarmak Yaklaşımı" ile Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında bilim insanlarımızın görüş ve katkılarını almak amacıyla düzenlenmiştir. Çalıştayda açılış sunumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Mandal, çalıştay çıktılarının TÜBİTAK'ın bu alana ilişkin faaliyet ve hizmetlerini iyileştirmesi sürecinde yol gösterici olacağını vurgulamıştır.

Sosyal ve Beşeri Bilimlerin, TÜBİTAK'ın geliştirilmesi gereken öncelikli alanları arasında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mandal, bilim ve teknoloji alanındaki yeniliklerin eş zamanlı olarak ekonomimizi, toplumu ve kültürümüzü etkilediğini ve bu sebeple yeni teknolojilerin geliştirilmesinde sosyal ve beşeri bilimleri temel araştırma bileşeni olarak sürece dahil edilmesinin önemli olduğunu vurgulamıştır. Sosyal ve beşeri bilimlerin önemini kavramış toplumların, hem ulusal hem de küresel gelişim dinamiklerini daha iyi analiz ederek geleceğini biçimlendirme ve bu doğrultuda güçlü olma şanslarının yüksek olduğunu aktarmıştır. Prof. Dr. Mandal, sosyal ve beşeri bilimlerin diğer alanlarla entegrasyonuna önem verilmesi gerektiği yineleyerek bu doğrultuda TÜBİTAK hizmet ve faaliyetlerinin iyileştirilmesi konusunda katılımcıların görüş ve katkılarının dikkate alınacağına vurgu yapmıştır.

Toplantı iki oturum olarak düzenlenmiş olup ilk oturumda "TÜBİTAK'ın Mevcut Destek ve Hizmetlerinde Sosyal ve Beşeri Bilimlerin Daha Etkin Hale Gelmesine Yönelik Değerlendirmeler ve Beklentiler" ile toplantının ikinci oturumunda "Sosyal ve Beşeri Bilimlerin Gelişimi ve Geleceği" ve "Sosyal ve Beşeri Bilimlerin Diğer Bilim Alanlarıyla Etkileşimi" görüşülmüştür.

Katılımcıların değerli görüş ve değerlendirmelerini içeren çalıştay sonuç raporuna erişmek için tıklayınız

Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Saygılarımızla,

TTO