2549 - TÜBİTAK Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı Üçüncü Çağrısı Açıldı
Close

2549 - TÜBİTAK Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı Üçüncü Çağrısı Açıldı

Back

Türkiye ile Polonya arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan 2549 - Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) ile İkili İşbirliği Programı üçüncü çağrısı açıldı.

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

Değerli Öğretim Üyeleri, Araştırmacılar,

Program çerçevesinde açılan çağrılar ile iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir. Türkiye ve Polonya'nın araştırma kuruluşları, üniversiteleri, araştırma enstitüleri ve KOBİ'lerinin yanında sanayileri arasındaki işbirliğininin de teşvik edilmesi hedeflenenler başlıklar arasındadır.

Sunulacak ortak proje önerilerinde Türkiye'deki proje ortaklarının 2549 kodlu programa ortak başvuru formunu kullanarak http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Polonya'daki proje ortaklarının ise NCBR'nin istediği biçimde NCBR'ye başvuru yapmaları beklenmektedir.

TÜBİTAK ve NCBR, kendilerine iletilen proje önerilerini ortak değerlendirme formu kapsamında yine ortak olarak belirlenen kriterlere göre değerlendikten sonra, incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirecektir. Yürütülen bu ortak değerlendirme süreci sonrasında iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmeye hak kazanacaktır. Türkiye'den başvuran araştırmacılar için 720.000 TL olarak belirlenen proje başına destek üst limiti, Polonya'dan başvuran araştırmacılar için 850.000 PLN olarak belirlenmiştir.

Araştırmacılar, 25 Haziran 2018 tarihinde açılan; Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT), Enerji, Sağlık ve Gıda alanlarından projelerin kabul edileceği çağrıya 07 Eylül 2018 saat 17:00'a kadar başvurulabilecektir. Islak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken evrakların ise en geç 14 Eylül 2018 tarihine kadar TÜBİTAK'ta olacak şekilde aşağıda verilen adrese posta ile iletilmesi gerekmektedir. Son başvuru tarihine kadar gerekli evrakları TÜBİTAK'a iletilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

TÜBİTAK Uluslararası Projeler Online Başvuru Adresi:
http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr
Islak İmzalı Elektronik Başvuru Çıktılarının İletilmesi Gereken Adres:
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü
TUBITAK Tunus Cad. No: 80 06100 ANKARA
Tel: (+90 312) 298 18 61
Faks: (+90 312) 427 74 83
E-posta: uidb@tubitak.gov.tr

Polonya Tarafı İletişim Bilgileri:
NCBR – The National Centre for Research and Development
http://www.ncbr.gov.pl/en/,
Nowogrodzka Str. 47a
00-695 Warsaw
Sorumlu Kişi: Ms. Karolina Janczykowska
Tel.: +48 22 39 07 293
E-mail:karolina.janczykowska@ncbr.gov.pl

Yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Saygılarımızla,

TTO