2024-2025 Academic Year Fall & Spring Term Erasmus+ Study and Traineeship Mobility Applications Are Open

2024-2025 Academic Year Fall & Spring Term Erasmus+ Study and Traineeship Mobility Applications Are Open

ERASMUS+ APPLICATIONS ARE OPEN!
*Please scroll down for English!

Sevgili Öğrenciler,
2024-2025 Akademik Yılı Güz & Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj hareketliliği başvuruları bugün (8 Şubat 2024) itibariyle açılmıştır. Başvurular 26 Şubat 2024 tarihine kadar çevrimiçi olarak alınacaktır.

Güncel Transkript (2023 – 2024 Güz döneminin dahil olduğu GNO) belgesi ve geçerli (2020 Şubat ve sonrasında girilen) Exit Sınav Sonucu belgesi taranmış kopyaları başvuruya eklenecek ve öğrencilerin elden belge teslimi yapması gerekmeyecektir.

•Exit sonuç belgenizi Yabancı Diller Okulundan talep ederken 'Erasmus+ programı başvurusu için talep ettiğinizi'' mutlaka belirtiniz. Sözlü sınav (speaking) notunuzun belgenizde yer aldığından emin olunuz.
Lütfen web sitemizdeki "Erasmus+ Öğrenim ve Staj Bilgilendirme Metni" belgesini inceleyerek başvurunuzu https://turnaportal.ua.gov.tr linkinden e-devlet kullanıcı bilgilerinizle tamamlayınız.

Öğrenci seçimleri Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen seçim kriterlerine göre öğrencisi olduğunuz Fakülte sıralaması kapsamında Erasmus+ Seçim Komisyonu tarafından yapılır. Başvuru ve seçim koşullarına ilişkin tüm detaylar ve ülkelere göre hibe miktarları ekli belgededir.

Tüm soru ve sorunlarınız için international@isikun.edu.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.

Sevgiler,
Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı 
Dear Students,

2024-2025 Academic Year Fall & Spring Term Erasmus+ Study and Traineeship mobility applications are open as of today (8 February 2024). Applications will be received online until February 26, 2024.
Current Transcript (containing the grade point average of the 2023– 2024 Fall semester) and scanned copies of the valid Exit Exam Result document (entered in February 2020 and after) will be attached to the application and students will not be required to hand over the documents.

• When requesting your Exit result document from the School of Foreign Languages, please state that you "requested for Erasmus+ program application!. Please be sure that your grade is contaning your speaking grade.

Please review the attached "Call for Application" document and complete your application with e-government (e-devlet) user information via link  https://turnaportal.ua.gov.tr
Student selections are made by the Erasmus+ Selection Commission within the scope of the Faculty ranking, according to the selection criteria specified in the Erasmus Implementation Handbook. All details on application and selection conditions and grant amounts by country are in the website.

For all your questions and problems, you can send an e-mail to international@isikun.edu.tr

Best Regards,
 
International Office