ERASMUS+ APPLICATIONS ARE OPEN!

ERASMUS+ APPLICATIONS ARE OPEN!

ERASMUS+ BAŞVURULARI BAŞLADI! / ERASMUS+ APPLICATIONS ARE OPEN! 

*Please scroll down for English!

Sevgili Öğrenciler,

2023-2024 Akademik Yılı Güz & Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenim ve Staj hareketliliği başvuruları bugün (28 Şubat 2023) itibariyle açılmıştır. Başvurular 30 Mart 2023 tarihine kadar çevrimiçi olarak alınacaktır.

Güncel Transkript (2022 – 2023 Güz döneminin dahil olduğu GNO) belgesi ve geçerli (2019 Şubat ve sonrasında girilen) Exit Sınav Sonucu belgesi taranmış kopyaları başvuruya eklenecek ve öğrencilerin elden belge teslimi yapması gerekmeyecektir.

•Exit sonuç belgenizi Yabancı Diller Okulundan talep ederken 'Erasmus+ programı başvurusu için talep ettiğinizi'' mutlaka belirtiniz. Sözlü sınav (speaking) notunuzun belgenizde yer aldığından emin olunuz.

Lütfen ekteki  "Başvuru Çağrısı"  belgesini inceleyerek başvurunuzu https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris linkinden e-devlet kullanıcı bilgilerinizle tamamlayınız.

Öğrenci seçimleri Erasmus Uygulama El Kitabında belirtilen seçim kriterlerine göre öğrencisi olduğunuz Fakülte sıralaması kapsamında Erasmus+ Seçim Komisyonu tarafından yapılır. Başvuru ve seçim koşullarına ilişkin tüm detaylar ve ülkelere göre hibe miktarları ekli belgededir.

Tüm soru ve sorunlarınız için international@isikun.edu.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.

Sevgiler, 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

 

Dear Students,

2023-2024 Academic Year Fall & Spring Term Erasmus+ Study and Traineeship mobility applications are open as of today (28 February 2023). Applications will be received online until March 30, 2023.

Current Transcript (containing the grade point average of the 2022 – 2023 Fall semester) and scanned copies of the valid Exit Exam Result document (entered in February 2019 and after) will be attached to the application and students will not be required to hand over the documents.

• When requesting your Exit result document from the School of Foreign Languages, please state that you "requested for Erasmus+ program application!. Please be sure that your grade is contaning your speaking grade.

Please review the attached "Call for Application" document and complete your application with e-government (e-devlet) user information via link  https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris .

Student selections are made by the Erasmus+ Selection Commission within the scope of the Faculty ranking, according to the selection criteria specified in the Erasmus Implementation Handbook. All details on application and selection conditions and grant amounts by country are in the attached document. 

For all your questions and problems, you can send an e-mail to international@isikun.edu.tr

Best Regards,

 

International Office