Kapat

Bologna Süreci

Geri

Bu sayfalarda Işık Üniversitesi'ndeki programların TYYÇ bilgilerini bulabilirsiniz. Soldaki menüden, programların enstitü, fakülte, MYO altında hiyerarşik bir sıralamasını bulabilirsiniz.

TYYÇ belgelerinin hazırlanması için kılavuz

Her bir program için, aşağıdaki şablonlara göre hazırlanmış dört (4) excel dosyası bekliyoruz.
Dosyaların hazırlanma sırası ve izlenmesi gereken yol şöyledir.

  1. program_amaç_çıktı_düzey_programAdı dosyası hazırlanır. Burada, dosyanın adındaki programAdı kısmı program adı ile değiştirilir. Dosya adındaki düzey, önlisans, lisans, yüksekLisans, doktora, değerlerinden biridir. Dosyanın içindeki, program ile ilgili bilgiler güncellenir.
  2. Programdaki dersler ve içerikleri gözönüne alınarak, program_çıktı_vs_ders_düzey_programAdı dosyası hazırlanır. Burada, dosyanın adındaki programAdı kısmı, programın adı ile değiştirilir. Dosya adındaki düzey, önlisans, lisans, yüksekLisans, doktora, değerlerinden biridir. Dosyanın içindeki, program ile ilgili bilgiler güncellenir.
  3. tyyç_düzey_programAdı dosyası hazırlanır. Burada, dosyanın adındaki programAdı kısmı programın adı ile değiştirilir. Pogramın düzeyine bağlı olarak, aşağıdaki tyyç_önlisans_programAdı, tyyç_lisans_programAdı, tyyç_yüksekLisans_programAdı, tyyç_doktora_programAdı dosyalarından uygun olanı şablon olarak kullanılır. Program çıktı sütunları, ilk maddede hazırlanan dosyaya bağlı olarak azaltılıp, çoğaltılır. Dosyanın içindeki, program ile ilgili bilgiler güncellenir.
  4. tyçç_düzey_temelAlan_programAdı dosyası hazırlanır. İlgili yerlilikler, YÖK'ün tyyc.yok.gov.tr adresinden TYYÇ Temel Alan ve Programları -> TYYÇ Temel Alan yeterlilikleri bağlantısında açılan menüden, uygun temel alan, yeterlilik düzeyi ve türü seçilererk belirlenir. Dosyanın içindeki, program ile ilgili bilgiler güncellenir. Aşağıda verilen tyyç_lisans_mühendislik_bilgisayar dosyasında, mühendislik temel alanı, lisans düzeyi ve akademik yeterlilik türü için, program çıktılarının alan yeterliliklerine katkıları verilmiştir. Hazırlanacak dosya bu örnek şablonunda olmalıdır.

Prof. Dr. Ercan Solak'a (ercan@isikun.edu.tr) gönderilecek dört (4) excel dosyasının isimleri için şablonlar aşağıdaki gibidir.

program_amaç_çıktı_düzey_programAdı
program_çıktı_vs_ders_düzey_programAdı
tyyç_düzey_programAdı
tyyç_düzey_alanAdı_programAdı

Bilgisayar Lisans Programı için Örnek
program_amaç_çıktı_lisans_bilgisayar
program_çıktı_vs_ders_lisans_bilgisayar
tyyç_lisans_bilgisayar
tyyç_lisans_mühendislik_bilgisayar

Düzeylere göre TYYÇ şablon belgeleri
tyyç_önlisans_programAdı
tyyç_lisans_programAdı
tyyç_yüksekLisans_programAdı
tyyç_doktora_programAdı

Dosya isimleri ve içerikleri, sadece biçimsel açıdan kontrol edilerek, uygun olanlar bologna.isikun.edu.tr adresinde web sitesine eklenecektir. Uygun olmayanlar için, ilgili bölüm başkanına not iletilecektir. İçeriklerin uygun format ve içerikte hazırlanması ilgili bölümün sorumluluğundadır.