Kayıt Yenileme Duyurusu

Değerli Öğrencilerimiz,

Işık Üniversitesi Akademik Takvimi'nde belirtildiği üzere; lisansüstü dersler 7 Eylül 2015 tarihinde başlayacaktır. (http://ogrenci.isikun.edu.tr/akademik-takvim)

2015 Güz dönemi ders kayıtlarınızı 1-4 Eylül 2015 tarihlerinde, 09:00 – 17:00 saatleri arasında Campus On-Line sistemi üzerinden yapmanız gerekmektedir. Campus On-Line sistemi kullanım klavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.( (http://www.isikun.edu.tr/akademik/sosyal-bilimleri-enstitusu)

Muhasebe ve Denetim Yüksek lisans Programı'na kayıtlı tüm öğrenciler ile e-MBA programına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, alacakları dersler sistem tarafından otomatik atanır. Bu öğrenciler ders kaydı yaptırmaz.

Yeni kayıt olan e-MBA öğrencilerinin yayın şifreleri ders kayıtları gerçekleştikten sonra UZEM tarafından gönderilir.

7-17 Eylül 2015 tarihleri arasında ders ekleme-bırakma ve geç kayıt sürecinizi tamamlayabilirsiniz.

17 Eylül 2015 tarihinden sonra yapılacak kayıt yenileme başvuruları dikkate alınmayacağından, kayıt sürecinizin sorunsuz geçmesi için mali yükümlülüğünüzü bu tarih aralığından önce yerine getirmiş olmanız gerekir.

Önemli Hatırlatmalar:

  • Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereği derslerden geçmek için harf notu en az "CC" 'dir. Ancak, mezuniyet için gerekli olan genel not ortalaması en az 2,50/4.00 olup, harf notu olarak "CB" 'ye karşılık gelmektedir. Özellikle mezuniyet aşamasında olan yüksek lisans öğrencilerimizin bu durumu ders seçiminde dikkate almaları gerektiğini önemle hatırlatırız.
  • e-MBA öğrencileri MAN580T, Dönem Projesi derslerine II. Dönemden itibaren kayıt yaptırabilir. Proje dersine kayıt yaptıran öğrencilerin Proje Danışmanları daha sonra atanır ve bilgisi e-posta yoluyla gönderilir.
  • e-MBA öğrencileri ders programı ve ilgili diğer bilgilere UZEM sayfasından (http://www.isikun.edu.tr/uzem) ulaşılabilirler.

Mali İşlerle ilgili sorularınız için: 

E-posta: finance@isikun.edu.tr, Tel: 0 (212) 286 49 11/6002 

Kayıt İşlemleri ile ilgili sorularınız için:

Maslak Öğrenci İşleri Ofisi,

E-posta: enst.reg@isikun.edu.tr, Tel: 0 (212) 286 49 11 /2204 

Teknik konulardaki sorularınız için: 

Uzaktan Eğitim Merkezi, 

E-posta: uzem.destek@isikun.edu.tr, sinem.dogan@isikun.edu.tr

Tel: 0 (216) 528 72 36

Tel: 0 (216 ) 712 14 60 / 7235

Mobil: 0 538 038 37 35

Klinik Psikoloji Programı ile ilgili sorularınız için: 2202/6092

Diğer Programlarla ilgili sorularınız için:
E-posta: sbe@isikun.edu.tr, Tel: 0 (212 ) 286 49 11/4158

İlgili Dosyalar