2017 Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu

2017 Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu

Değerli  Öğrencilerimiz,
 
Işık Üniversitesi Akademik Takvimi'nde belirtildiği üzere; lisansüstü dersler 25 Eylül 2017 tarihinde başlayacaktır. (http://ogrenci.isikun.edu.tr/akademik-takvim)

2017 Güz dönemi ders kayıtlarınızı 19-22 Eylül 2017 tarihleri arasında, 09:00 – 17:00 saatleri arasında Campus
(http://www.isikun.edu.tr/akademik/sosyal-bilimleri-enstitusu)

Muhasebe ve Denetim Yüksek lisans Programı'na kayıtlı tüm öğrenciler ile e-MBA programına yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, alacakları dersler sistem tarafından otomatik atanır. Bu öğrenciler ders kaydı yaptırmaz.

Yeni kayıt olan e-MBA öğrencilerinin yayın şifreleri ders kayıtları gerçekleştikten sonra UZEM tarafından gönderilir.

25 Eylül-03 Ekim 2017 tarihleri arasında ders ekleme-bırakma ve geç kayıt sürecinizi tamamlayabilirsiniz.

03 Ekim 2017 tarihinden sonra yapılacak kayıt yenileme başvuruları dikkate alınmayacağından, kayıt sürecinizin sorunsuz geçmesi için mali yükümlülüğünüzü bu tarih aralığından önce yerine getirmiş olmanız gerekir.

Önemli Hatırlatmalar:    
•    Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereği derslerden geçmek için harf notu en az "CC" 'dir. Ancak, mezuniyet için gerekli olan genel not ortalaması en az 2,50/4.00 olup, harf notu olarak  "CB" 'ye karşılık gelmektedir. Özellikle mezuniyet aşamasında olan yüksek lisans öğrencilerimizin bu durumu ders seçiminde dikkate almaları gerektiğini  önemle hatırlatırız.

•    20 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan yeni YÖK Yönetmeliği'nde; tezli ve tezsiz yüksek lisans program süreleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

•    e-MBA öğrencileri MAN580T, Dönem Projesi derslerine II. Dönemden itibaren kayıt yaptırabilir.
•    e-MBA öğrencileri ders programı ve ilgili diğer bilgilere UZEM sayfasından  (http://www.isikun.edu.tr/uzem/ linkinden) ulaşılabilirler.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Mali İşlerle ilgili sorularınız için:
E-posta: finans@isikun.edu.tr,  Tel: 0 (212) 286 49 11/6002
Kayıt İşlemleri ile ilgili sorularınız için:
Maslak Öğrenci İşleri Ofisi,
E-posta: ebru.atakan@isikun.edu.tr,  Tel: 0 (212) 286 49 11 /2204
Teknik konulardaki sorularınız için:
Uzaktan Eğitim Merkezi,
E-posta: uzem.destek@isikun.edu.tr, serap.ates@isikun.edu.tr
Tel: 0 (216)  528 72 36
Tel: 0 (216 ) 712 14 60/7236
Mobil: 0 538 038 37 35
Klinik Psikoloji Programı ile ilgili sorularınız için:
E-posta: nazli.top@isikun.edu.tr, Tel: 0 (212 ) 286 49 11/2202/6092
Diğer Programlarla ilgili sorularınız için:
E-posta: sbe@isikun.edu.tr, Tel: 0 (212 ) 286 49 11/4158 -1805
ADRES: Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Maslak Kampüsü. Büyükdere  Cad. N0: 106 34398  Sarıyer / İSTANBUL

İlgili Dosyalar